Spłaty po zniesieniu współwłasności

Pytanie:

"Jeżeli sąd orzeknie zniesienie współwłasności przez spłaty trwające np. przez 10 lat, to w jaki sposób zostaną naliczone odsetki przynależne kolejnym ratom spłaty? "

Odpowiedź prawnika: Spłaty po zniesieniu współwłasności

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, to można brać pod uwagę ewentualność ustalenia przez sąd dopłat lub spłat jednych współwłaścicieli na rzecz innych. Termin i sposób ich uiszcenia oznacza sąd. Tak samo jest też w przypadku wysokości i terminu uiszczenia odsetek. Tak więc należy stwierdzić, iż kwestia sposobu naliczania odsetek pozostaje w gestii sądu. Na temat naliczania odsetek wypowiedział się także Sąd Najwyższy. W uchwale z 22 września 1970 r., III PZP 11/70 (OSNCP 4/71, poz. 61) mającej moc zasady prawnej SN stwierdził, iż rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty ma ten skutek, że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat. Tak więc w razie rozłożenia dopłaty lub spłaty na raty nie ogranicza możliwości zasądzenia odsetek dopiero od terminu wymagalności poszczególnych rat. W wypadku gdy w postanowieniu o zniesieniu współwłasności prawomocnie zasądzono tytułem wyrównania udziału dopłatę pieniężną (lub spłatę) bez oznaczenia wysokości odsetek, otrzymujący dopłatę (lub spłatę) nie może dochodzić tych odsetek w drodze odrębnego procesu cywilnego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika