e-prawnik.pl Porady prawne

Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

Pytanie:

Jakie przepisy regulują czas, w jakim spółdzielnia powinna udzielić odpowiedzi na złożone pismo? Czy ma tu zastosowanie kodeks postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

2.10.2004

Niestety prawo nie zobowiązuje spółdzielni do odpowiedzi na pismo w jakimś konkretnym terminie. Odpowiednie postanowienie może zawierać statut danej spółdzielni. Także przepisów postępowania administracyjnego nie stosuje się do działań spółdzielni. Ta ostatnia regulacja stosuje się bowiem do postępowania przed organami administracji publicznej, przed organami państwowymi i innymi podmiotami, które są uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych oraz w sporach kompetencyjnych między organami wyżej wymienionymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

Jerzy Zbrożek

28.10.2015 10:20:46

Re: Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

Dotyczy: Rozliczenia kosztów c. o. za okres: 01-05-2014 - 30-04-2015 w mieszkaniu przy ul. Popowickiej 132/2, którego byliśmy właścicielami do 20-04-2015. Nie zgadzamy się absolutnie z nieprawidłowościami w bezpodstawnie dokonanym rozliczeniu: ? na jakiej podstawie ALTEX pozwolił sobie dokonać rozliczenia mieszkania ponoć nieopomiarowanego i nieodczytanego, skoro mieszkanie przekazaliśmy z zainstalowanymi grzejnikami i podzielnikami ciepła nowemu właścicielowi ? czy S-nia nie może zmusić nowego właściciela do umożliwienia spisania odczytów z podzielników, które nie są własnością nowego właściciela ? nie macie żadnego pisma od Jerzego i Leszka Zbrożka, aby do czasu kiedy byli właścicielami zwracali się do S-NI Popowice o likwidację opomiarowania grzejników - zresztą, kto by dał na to zgodę ? gdzie wobec powyższego, karta montażowo/odczytowa podzielników kosztów ogrzewania, która powinna być podpisana w obecności montera Altexu przez Jerzego lub Leszka Zbrożka ??? dlaczego nie podpisał się na niej nowy właściciel??? dlaczego S-nia znając nasze adresy zamieszkania nie powiadomiła nas o terminie odczytów, ale jak już bezpodstawnego rozliczenia dokonano, to już adresy znacie ? na koniec już ironicznie chcemy dodać, że ze względu na lekką zimę 2014/2015 przez cały okres rozliczeniowy wszystkie zawory termostatyczne były zamknięte, a stany podzielników nie zmieniły sie w stosunku do sezonu 2013/2014 Jest to fragment pisma do S-ni Popowice we Wrocławiu z dnia 29-09-2015


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ