Spółka cywilna a podział majątku

Pytanie:

Jestem w trakcie podziału majątku wspólnego małżonków (po rozwodzie). Założona przed ślubem spółka cywilna, w której byłem jednym z dwóch wspólników (była żona nie była nigdy wspólniczką) kupiła w trakcie trwania małżeństwa małą nieruchomość (faktura VAT - środek trwały). Spółka trwa do dzisiaj, chociaż od 11 lat faktycznie nie prowadzi działalności. Nieruchomość jest wynajmowana dzierżawcy i przynosi kilkaset złotych dochodu miesięcznie. W akcie notarialnym sporządzonym podczas kupna nieruchomości jesteśmy wymienieni tylko ja i mój wspólnik. W późniejszym akcie notarialnym sporządzonym, gdy sprzedawaliśmy połowę nieruchomości, jest wpisana była żona (i żona wspólnika) jako zgadzające się na sprzedaż części nieruchomości. Czy w momencie podziału majątku po rozwodzie byłej żonie należy się część wartości nieruchomości należącej do spółki cywilnej (lub też może należy sprzedać tę nieruchomość i podzielić pieniądze) i dochód z wynajmowania nieruchomości za okres od rozwodu do momentu dokonania podziału majątku? Słyszałem, że majątek spółki cywilnej jest majątkiem osobistym wspólnika i nie jest składnikiem wspólności majątkowej małżeńskiej natomiast dzielić się należy przychodami z działalności spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sytuacje, kiedy to prawo majątkowe należało do wspólności majątkowej małżeńskiej i jednocześnie do wspólności łącznej w spółce cywilnej, budziły liczne problemy praktyczne. Aby je rozwiązać, wprowadzono pkt. 3 w przepisie art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (a tak jest w przypadku spółki cywilnej) należą do majątku osobistego małżonka. Zmiana weszła w życie 20 stycznia 2005 r., przy czym ustawodawca zdecydował, iż jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy stosunki majątkowe małżonków podlegały wspólności ustawowej, składniki majątków istniejące w tym dniu zaliczano do majątku wspólnego albo do majątków osobistych, stosownie do przepisów ustawy nowelizującej. Wynika z tego, że Pańska żona nie może żądać części nieruchomości należącej do Pana jako wspólnika spółki cywilnej (czy też spłaty z niej). Jeśli jednak nieruchomość zostałaby zakupiona ze środków pochodzących z  majątku wspólnego, wtedy żona będzie mogła żądać zwrotu nakładów z majątku wspólnego na Pański majątek odrębny.

Do majątku wspólnego wchodzi jako dorobek konkretna suma pieniężna otrzymana tytułem zysku z uczestnictwa w spółce. Jednakże po rozwodzie nie istnieje już wspólność majątkowa, zatem Pańskiej żonie nie należy się zysk za okres od orzeczeniu rozwodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: