Spółka cywilna małżonków

Pytanie:

Czy jest możliwe założenie spółki cywilnej, do prowadzenia stałej działalności gospodarczej, złożonej tylko z małżonków - członków tej samej rodziny. Jeżeli tak, jakie powoduje to konsekwencje (odrębności) w funkcjonowaniu spółki - księga p.i r., podatek dochodowy - zaliczki, ZUS, inne. Czy można uznać, że ta forma jest korzystniejsza dla małżonków niż wersja z "osobą współpracującą"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w art. 860-875 kc. Jego przedmiotem jest zobowiązanie stron (wspólników) do dążenia osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób. Celem tym jest najczęściej wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Stronami takiej umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, dlatego też brak jest podstaw do tego by odmawiać małżonkom możliwości zawierania takich umów. Istotne znaczenie dla omawianego zagadnienia ma jednak ustalenie wzajemnych stosunków majątkowych zachodzących pomiędzy małżonkami. Poważne wątpliwości w doktrynie i komplikacje praktyczne budzi bowiem przypadek zakładania spółek cywilnych przez małżonków powiązanych wspólnością majątkową. O wiele przejrzyściej wygląda natomiast sytuacja, gdy małżonkowie znajdują się w rozdzielności majątkowej. Procedura zakładania i funkcjonowania spółki jest wówczas analogiczna jak w przypadku spółek, w których wspólnikami są osoby obce względem siebie. Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne to ich kwota jest identyczna w przypadku jeżeli małżonkowie prowadzą wspólną działalność w ramach założonej spółki cywilnej jak i w przypadku jeżeli jeden z małżonków jest osobą współpracującą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: