Spółka z o.o. bez rachunku bankowego

Pytanie:

Spółka z o. o. nie posiada rachunku bankowego. W spółce od dłuższego czasu nie są przeprowadzane operacje gospodarcze, jedyna faktura wystawiana jest przez księgową: za sporządzanie "0" deklaracji podatkowej. Czy spółka musi posiadać w tej sytuacji rachunek bankowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma przepisu, który wprost nakazywałby spółce z o.o. zawarcie z bankiem umowy dotyczącej prowadzenia rachunku bankowego. W obowiązującym stanie prawnym brak takiego rachunku może jednak uniemożliwić spółce funkcjonowanie. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera m.in. wykaz rachunków bankowych. Podobne dane należy wskazać w zgłoszeniu płatnika ubezpieczenia społecznego. W obu przypadkach dane zgłoszone organowi (a więc i numer rachunku) należy aktualizować.

Ponadto zapłata składek na ZUS przez płatnika jak również podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów ma następować w formie polecenia przelewu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 5.11.2004

  Rodzaje rachunków bankowych

  Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)

 • 11.5.2009

  Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca (...)

 • 5.11.2004

  Podmioty, dla których prowadzone są rachunki bankowe

  Rachunek bankowy może być prowadzony dla określonego w ustawie podmiotu. Prowadząc rachunki bankowe, bank ma obowiązek kierować się zasadą, zgodnie z którą może on swobodnie dysponować (...)