e-prawnik.pl Porady prawne

Sporządzenie Wniosku o obniżenie opłat komorniczych (wzór).

Pytanie:

Bardzo bym prosił o sporządzenie przykładowego wniosku o obniżenie opłat komorniczych. Moja trudna sytuacja materialna nie pozwala mi na spłatę wszystkich zobowiązań w wysokości 15.000,00 zł które nagromadziły się podczas wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Nie posiadam żadnego majątku i nie pracuję. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sporządzenie Wniosku o obniżenie opłat komorniczych (wzór).

8.4.2015

Poniżej przedstawiamy przykładowy wniosek, jaki można złożyć w niniejszej sytuacji. Należy go uzupełnić o dane sądu i inne niezbędne dane, opłacić – opłata wynosi 100 zł i wysłać do sądu. Mógłby Pan jeszcze bardziej szczegółowo uzasadnić pismo opisując swoją trudną sytuację. Prosimy pamiętać o terminie, w którym można wystąpić do sądu z wnioskiem.

…., dnia ….

 

Do Sądu Rejonowego

….

w …

Wydział …

Wierzyciel: ….

Dłużnik: …..

Sygn. sprawy: …

 

Wniosek o obniżenie opłat komorniczych

Niniejszym, w imieniu własnym wnoszę o:

I. Obniżenie opłat komorniczych, jakie zostały orzeczone przez Komornika …, dzia- łającego przy tut. Sądzie Rejonowym w … Wydział … w postanowieniu z dnia … doręczonego mi w dniu …

II. Zasądzenie od wierzyciela kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W dniu … komornik wydał postanowienie w sprawie o sygnaturze … w którym wzywa mnie do uiszczenia należności z tytułu egzekucji komorniczej w wysokości 15.000,00 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Niestety, moja sytuacja finansowa nie pozwala mi na pokrycie samej kwoty głównej zadłużenia, a co dopiero kosztów postępowania egzekucyjnego i to w tak wysokiej kwocie. Nie posiadam żadnego majątku i nie pracuję. Nie mam nieruchomości, ruchomości i dochodów. W Urzędzie Skarbowym za 2012 , 2013 , 2014 rozliczyłem się PIT 36L z kwotą 0 PLN.

W tym stanie rzeczy uprzejmie wnoszę o jak największe obniżenie lub wręcz umorzenie tej opłaty wobec tego, że nie mam jej z czego spłacić, a żądana w takiej wysokości, tylko pogarsza moją bardzo trudną już sytuację majątkową.

 

................................ (podpis)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ