Sposób wykazania niekaralności

Pytanie:

W statucie stowarzyszenia zapisano, że członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Czy osoby wybrane do komisji rewizyjnej muszą ubiegać się i przedstawić Stowarzyszeniu zaświadczenie o niekaralności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

O tym w jaki sposób kandydaci do komisji rewizyjnej powinni wykazać brak skazania za przestępstwo umyślne powinien przede wszystkim rozstrzygnąć statut stowarzyszenia. Oczywiście przedstawienie zaświadczenia z KRK jest jednym podstawowych sposobów wykazania warunku niekaralności. Jest to dokument urzędowy i zaświadcza o tym co jest w tym dokumencie wskazane. Nie oznacza to jednak, że konieczne jest dostarczenie tego właśnie zaświadczenia. Statut stowarzyszenia może bowiem przewidywać, że wystarczającym jest złożenie przez kandydata np. pisemnego oświadczenia o niekaralności. Jeśli natomiast stowarzyszenie chciałoby uzyskać status organizacji pożytku publicznego, to do wniosku do KRS należy dołączyć zaświadczenia o niekaralności członków organu zarządzającego i organu nadzoru. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: