Sposób zgłoszenia reklamacji

Pytanie:

"Czy sprzedawca ma prawo żądać złożenia reklamacji na piśmie, zwłaszcza w sytuacji jasno sprecyzowanych przez nabywcę zastrzeżeń odnośnie wadliwego produktu?"

Odpowiedź prawnika: Sposób zgłoszenia reklamacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, konsument zawiadamia sprzedawcę o wadzie towaru pisemnie, ustnie lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i dostarcza sprzedawcy reklamowany towar. Takie zawiadomienie (reklamacja) powinno wskazywać wadę fizyczną towaru oraz określać żądanie konsumenta wynikające z rękojmi. Natomiast sprzedawca jest obowiązany przyjąć i załatwić reklamację dotyczącą towaru, w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady przez konsumenta, nie później jednak niż w terminie roku od dnia wydania towaru, a w razie gdy dla danego towaru był ustalony skrócony okres trwałości - nie później niż przed upływem tego okresu, chyba że chodzi o wadę powstałą nie w związku z upływem czasu. W związku z powyższym, nie można na konsumenta nałożyć większych obowiązków, niż te, które zostały wskazane przez ustawodawcę (przepisy prawne). Sprzedawca nie może więc żądać od klienta reklamacji złożonej na piśmie, gdy klient korzysta z prawa gwarancji bądź rękojmi.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika