Sposób zgłoszenia reklamacji

Pytanie:

Czy sprzedawca ma prawo żądać złożenia reklamacji na piśmie, zwłaszcza w sytuacji jasno sprecyzowanych przez nabywcę zastrzeżeń odnośnie wadliwego produktu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, konsument zawiadamia sprzedawcę o wadzie towaru pisemnie, ustnie lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i dostarcza sprzedawcy reklamowany towar. Takie zawiadomienie (reklamacja) powinno wskazywać wadę fizyczną towaru oraz określać żądanie konsumenta wynikające z rękojmi. Natomiast sprzedawca jest obowiązany przyjąć i załatwić reklamację dotyczącą towaru, w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady przez konsumenta, nie później jednak niż w terminie roku od dnia wydania towaru, a w razie gdy dla danego towaru był ustalony skrócony okres trwałości - nie później niż przed upływem tego okresu, chyba że chodzi o wadę powstałą nie w związku z upływem czasu. W związku z powyższym, nie można na konsumenta nałożyć większych obowiązków, niż te, które zostały wskazane przez ustawodawcę (przepisy prawne). Sprzedawca nie może więc żądać od klienta reklamacji złożonej na piśmie, gdy klient korzysta z prawa gwarancji bądź rękojmi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.4.2018

  Pasażer łatwiej złoży reklamację

  Nowe rozporządzenie reguluje zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w transporcie kolejowo-drogowym. Przewiduje mniej formalności przy składaniu reklamacji i usprawnienie komunikacji z przedsiębiorcami (...)

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)

 • 27.1.2005

  Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

  W przypadku ubezpieczeń społecznych obowiązek zgłoszenia osoby, która podlega ubezpieczeniu obowiązkowo powstaje z mocy prawa, tzn. nie zależy od tego, czy ktoś chce, czy nie chce być ubezpieczonym. (...)

 • 20.5.2015

  Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

  REKLAMACJA BUTÓW NA NOWYCH ZASADACH - zmiana przepisów od początku 2015 roku. Nowe przepisy korzystniejsze dla konsumentów.  Na jakiej podstawie reklamować buty? Jak skorzystać (...)