Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Pytanie:

Sytuacja dotyczy spraw osobowych - wyznaczenie pensji - jej podwyższenie lub obniżenie dla jednego z członków z zarządu, który jest jednocześnie jednym z wspólników. Jakie głosowanie powinno być zarządzone - jawne czy tajne na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z zasadą przyjętą w kodeksie spółek handlowych głosowania podczas zgromadzenia wspólników są jawne. Głosowanie tajne zarządza się zgodnie z art. 247 § 2 ksh w niektórych rodzajach spraw. Będą nimi głosowanie nad wyborem członków organów spółki, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Ustawowy nakaz tajnego głosowania jest bezwzględnie wiążący. Nie mogą go zmienić wspólnicy w umowie spółki, jak również nie uchyla go brak sprzeciwu wszystkich obecnych na zgromadzeniu wspólników, i to nawet wtedy, gdy reprezentowany jest cały kapitał zakładowy (por. Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof „Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Warszawa 2001 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Jak przyjmuje się w doktrynie sprawami osobowymi będą wszelkie sprawy dotyczące osoby - zarówno wspólnika, jak i członka organu spółki. Pojęcie to musi być zatem rozumiane szeroko. Do spraw osobowych zaliczane są m.in. kwestie dotyczące ustalenia wynagrodzenia członka zarządu, a także jak się wydaje, przyznanie praw osobistych (szczególnych korzyści) określonemu wspólnikowi (por. Pabis Robert „Spółka z o.o. Komentarz s. 315" Wydawnictwo C.H. Beck). Stąd wszelkie uchwały dotyczące wynagrodzenia członków zarządu powinny być podjęte w głosowaniu tajnym.

Jeśli, zgodnie z art. 247 § 2 ksh, obowiązywało wymaganie tajności głosowania, uchwała podjęta w głosowaniu jawnym jest nieważna. Naruszenie art. 247 § 2 jest bowiem wadą mogącą mieć wpływ na treść uchwały, gdyż względy psychologiczne i motywacyjne mogą wpływać na odmienne głosowanie, gdy głosujący zdaje sobie sprawę, że treść jego głosu jest identyfikowalna (gdyby dochowano wymagania tajności, wyniki głosowania mogłyby być inne) (por. Mateusz Rodzynkiewicz „Najnowsze wydanie: Kodeks spółek handlowych. Komentarz" Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 1344).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY