Sprzedaż przez komis

Pytanie:

"Prowadzę firmę. Wstawiam do innej firmy (w komis) różne towary. Firma prowadząca komis sprzedaje te towary głównie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. W tym wypadku, czy przychód uzyskany przez moją firmę z tej sprzedaży będzie traktowany jako sprzedaż towarów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, czy jako sprzedaż towarów dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż przez komis

Zawarcie umowy komisu, którą normują art. 765-773 Kodeksu cywilnego, polega na tym, że przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Przy czym komitent zobowiązany jest wypłacić komisantowi wynagrodzenie, nazywane prowizją.

Zaś działanie „w imieniu” oznacza, że podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego powstałego wskutek zawarcia umowy zleconej przez komitenta jest komisant, który dla osoby trzeciej jest stroną łączącego go z nią stosunku prawnego.

Oznacza to, że komisant po dokonaniu zleconych czynności we własnym imieniu jest zobowiązany przenieść na komitenta prawa lub korzyści majątkowe uzyskane od osoby trzeciej - wydanie uzyskanej ceny (tak: Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2004 r., BI/005-0818/04).

Zatem kontrahentem osoby wstawiającej towar do komisu (komitenta) jest osoba prowadząca komis (komisant), a nie osoba, która kupiła towar z komisu.

Również na gruncie podatkowym, przykładowo podatku od towarów i usług (VAT), komis to dwie odrębne dostawy towarów, jedna, której dokonuje komitent, dostarczając towar komisantowi, druga, której dokonuje komisant, dostarczając towar osobie trzeciej (nabywcy towaru wstawionego do komisu). Gdy komitentem jest przedsiębiorca i nie korzysta on ze zwolnienia z VAT, to z tytułu tej dostawy musi on rozliczyć VAT i wystawić fakturę. Komitent nalicza VAT dopiero z chwilą, gdy dostanie zapłatę za wydany komisantowi towar, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dostawy tego towaru dokonanej przez komisanta. Komitent może więc rozliczyć się z fiskusem dopiero po rozliczeniu z komisantem, jednak gdyby komisant towar sprzedał, lecz pieniędzy nie przekazał, to komitent musi naliczyć VAT w ciągu 30 dni od sprzedaży towaru przez komisanta. Komitent oblicza VAT od kwoty należnej pomniejszonej o kwotę prowizji komisanta i o kwotę samego podatku (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika