Sprzedaż udziału w byłym majątku wspólnym

Pytanie:

"Jestem od ponad roku w separacji z żoną. Nie przeprowadziliśmy jeszcze podziału majątku. Czy po orzeczonej uprawomocnionej separacji domek jednorodzinny nabyty w czasie wspólnoty majątkowej na rzecz wspomnianej wspólnoty dalej jest majątkiem wspólnym, czy można go traktować jako część ułamkową, tu 1/2? Czy mogę sprzedać swoja część domku, czy muszę najpierw przeprowadzić podział majątku?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż udziału w byłym majątku wspólnym

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Powstanie rozdzielności następuje z mocy samego prawa. Rozdzielność majątkowa następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku lub postanowienia orzekającego separację.

Jeżeli wspólność majątkowa ustała w czasie trwania małżeństwa, w zakresie dotyczącym majątku, który był objęty wspólnością ustawową, od chwili ustania tej wspólności do chwili podziału majątku stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego. Powstaje wspólność określonej masy majątkowej, której przedmiotem są zarówno poszczególne przedmioty majątkowe, jak i masa majątkowa, w skład której wchodzą te przedmioty - rzeczy ruchome i nieruchome oraz wszelkie inne przedmioty majątkowe (ściśle mówiąc prawa przysługujące do nich), jak również inne prawa oraz roszczenia, które wchodziły w skład majątku objętego wspólnością ustawową.

Małżonek może rozporządzić swoim udziałem w masie majątkowej. Natomiast  rozporządzenie udziałem w konkretnej rzeczy, która była przedmiotem wspólności majątkowej, wymaga zgody drugiego małżonka. Jednakże obowiązujące przepisy pozwalają na uznanie za bezskuteczne rozporządzenie przez jednego z małżonków udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego tylko wówczas i tylko o tyle, o ile naruszyłoby to prawo współmałżonka do tego przedmiotu, wynikające z przepisów o podziale majątku wspólnego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika