e-prawnik.pl Porady prawne

Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

Pytanie:

Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej rodziny w celach edukacyjnych, zarobkowych dyskwalifikują osobę stale zameldowaną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

17.12.2003

Stałość zamieszkania, o której mowa w art. 691 kodeksu cywilnego (podstawa do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy) należy oceniać wedle kryteriów pochodziących z kodeksu cywilnego, a konkretnie na podstawie art. 25 i 28 k.c. Proszę przy tym pamiętać, że "zamieszkanie" ma charakter cywilny, natomiast zameldowanie jest pojęciem prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. „Miejsce zamieszkania” jest pojęciem prawnym z zakresu prawa cywilnego, używając je dokonuje się m.in. indywidualizacji określonej osoby fizycznej. Używa się go zarówno na określenie miejscowości, jak i w znaczeniu ściślejszym, tj. na oznaczenie konkretnego lokalu mieszkalnego, z określeniem nie tylko miejscowości, ale również nazwy ulicy (jeżeli w miejscowości są ulice), numeru domu i mieszkania. Dla przyjęcia zamieszkiwania danej osoby w określonej miejscowości konieczne jest ustalenie występowania łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie przebywania i zamiaru stałego pobytu. O zamieszkiwaniu z zamiarem stałego pobytu mówi się wówczas, gdy występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej. W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, iż zameldowanie na pobyt stały nie wystarczy samo przez się do przyjęcia zamieszkiwania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ