Stawiennictwo w sprawie o pozbawienie praw rodzica

Pytanie:

Matka ma dziecko z Afrykaninem przebywającym we Francji. Chce wnosić o pozbawienie ojca praw rodzicielskich przed polskim sądem. Jak ma wyglądać cała procedura od strony obecności ojca na rozprawie w sądzie polskim. Musi on przyjechać z Francji do Polski na swój koszt? A jeśli nieznany jest matce jego adres pobytu albo ojciec zwyczajnie nie przyjeżdża na rozprawę? Jeśli nie ma on legalnego pobytu we Francji, to na jakich zasadach ma się stawić w sądzie w Polsce? Czy jego obecność jest konieczna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 19 prawa międzynarodowego prywatnego i art. 1101 kodeksu postępowania cywilnego Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o pozbawienie praw rodzicielskich jest Sąd polski. Postępowanie w sprawie pozbawienia praw rodzicielskich rodzica w stosunku do dziecka jest postępowaniem nieprocesowym. Pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Postanowienie staje się skuteczne i wykonalne po jego uprawomocnieniu się.

Sąd ma obowiązek ustalenia czy istnieją powody, podstawy do odebrania władzy rodzicielskiej. Skład ławniczy w postępowaniu nieprocesowym jest wymagany w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. W sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej dziecko nie jest uczestnikiem postępowania, lecz jego rodzice.

Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu. Zasadą jest, że postępowanie toczy się bez względu na stawiennictwo uczestników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Sylwia

22.5.2013 10:38:4

Re: Stawiennictwo w sprawie o pozbawienie praw rodzica

Witaj mam pytanie czy mam szanse na pozbawiedzie władzy ojca 8letniej córki poniewasz od 2lat nie zadz do dziecka tylko i wyłocznie wysyła alimęty w wysokości 300zł miesięcznie ja wyszłam za mąż mam męża który kocha moją córkę jak własną i chcieli byśmy by oja córka miała nasze nazwisko a nie te które ma po ojcu proszę o pomoc Kęsicka

Sara

1.6.2012 10:31:45

Re: Stawiennictwo w sprawie o pozbawienie praw rodzica

Mam dziecko z byłym chłopakiem i mam zasądzone alimenty.Ale o nie płaci i nie ma zamiaru tego robić. Zgłosiłam sprawę do komornika i czekam na zakończenie egzekucji.Nie interesuje się dzieckiem 5 miesięcy, wcześniej przychodził do dziecka jak mu się przypomniało, że ma córkę.Mam pytanie, czy mogę mu odebrać prawa rodzicielskie?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY