Stawka VAT na szkolenia

Pytanie:

"Firma, podatnik podatku VAT, przeprowadziła szkolenie pt. \"Zaangażowanie zakładu pracy w rozwój pracowników\"; Na fakturze wskazano PKWiU 80.42.20 i zastosowano stawkę zwolnioną. Czy jest to prawidłowe postępowanie biorąc pod uwagę, że firma formalnie nie prowadzi tego typu działalności. Szkolenie zostało przeprowadzone na prośbę klienta, który nabył od innej firmy produkt bez przeszkolenia jak go stosować. Jednocześnie poproszę o ustosunkowanie się do następującego artykułu, gdyż to właśnie on wywołał moje wątpliwości. Link do artykułu: http://vat.pl/pages/i/1347.php Czy tezy tam postawione nie idą za daleko? Od lat jest przyjęta praktyka w firmach, że szkolenia są objęte stawką \"zw\" z VAT bez względu na rodzaj działalności firmy szkolącej."

Odpowiedź prawnika: Stawka VAT na szkolenia

Usługodawca sam ma obowiązek przypisania swojej usłudze odpowiedniego symbolu PKWiU, gdyż tylko on najlepiej wie, jakie usługi świadczy. W razie wątpliwości co do właściwego grupowania, zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie, za opłatą, zakwalifikowania rodzaju prowadzonej działalności (wyrobu lub usługi) i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki (art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o VAT).

Usługi w zakresie szkoleń dla dorosłych według ustawy o VAT podlegają zwolnieniu przedmiotowemu (jako usługi w zakresie edukacji- załącznik nr 4 do ustawy).

Faktem jest jednak, iż polska ustawa o VAT zbyt szeroko w stosunku do przepisów wspólnotowej Dyrektywy 2006/112/WE określa zakres zwolnienia z opodatkowania usług w zakresie edukacji. Dyrektywa przewiduje, że zwolnienie z VAT może obejmować usługi edukacyjne prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego, a także inne instytucje działające w dziedzinie prawa publicznego i realizujące cele uznane przez dane państwo członkowskie. Polska VATU obejmuje zwolnieniem wszelkie usługi w zakresie edukacji, bez względu na ich cel i charakter. Oznacza to, że polski ustawodawca dokonał nieprawidłowej implementacji powyższych przepisów Dyrektywy. W przypadku organizacji takich szkoleń przez firmy prowadzące równocześnie działalność opodatkowaną VAT, sprzeczne z Dyrektywą zwolnienie sprawia, że nie ma w tym przypadku prawa do odliczenia podatku od zakupów związanych z tymi zwolnionymi usługami.

Zwolnienie z opodatkowania VAT nie dotyczy natomiast szkoleń bezpośrednio związanych z kontraktem na dostawę sprzętu (kursy obsługi sprzętu), organizacji warsztatów, konferencji itp. Tu nie ma raczej bezpośredniego związku, bo dostawca i szkoleniodawca są inni. Gdy usługi szkoleniowe są świadczone jako część innej usługi, stosowana jest stawka przewidziana dla usługi zasadniczej. Zatem skoro usługa zasadnicza objęta jest 22% stawką VAT usługi towarzyszące tej usłudze (usługi szkoleniowe) będą również objęte stawką 22%.

Inne jest przy tym rozumienie "działalności gospodarczej" dla celów VAT, a inne dla celów PKD. Ani ustawa o VAT, ani PKWiU nie odwołuje się do ustawy o systemie oświaty.

Problem rodzaju podmiotów świadczących usługi edukacyjne nie został poruszony w interpretacjach wydawanych przez urzędy skarbowe. Uważamy, że wskazanym w linku artykułem nie należy się zbytnio sugerować.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika