Stowarzyszenie mieszkańców TBS-u

Pytanie:

Czy stowarzyszenie mieszkańców TBS-u zarejestrowane w KRS-ie ma jakiś wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego? Jak stowarzyszenie może pomóc mieszkańcom TBSu, jeśli nie zgadza się z niektórymi decyzjami zarządu TBS-u?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:

  1. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  2. spółek akcyjnych, 
  3. spółdzielni osób prawnych. 

TBS jest samodzielnym podmiotem prawa, jego działalność oparta jest na ustawie i na statucie.

Stowarzyszenie mieszkańców TBS nie jest organem TBS i nie ma bezpośredniego wpływu (chyba że z aktów wewnętrznych TBS wynika co innego) na działalność TBS-u. Cele stowarzyszenia powinien opisywać statut stowarzyszenia. Natomiast samo stowarzyszenie to grupa ludzi zjednoczona dla realizacji określonych w statucie celów. Członkowie stowarzyszenia, jak każda grupa są silniejsi, mogą sobie wzajemnie doradzać, czy też pomagać, mogą też, przykładowo, wynajdować nieprawidłowości w działaniu TBS, mogą postulować o zmiany. Jeżeli występują jakieś nieprawidłowości, stowarzyszenie może próbować negocjować z przedstawicielami TBS-u, może też doradzać swoim członkom, w jaki sposób sądownie dochodzić swoich racji. Wszystkie te działania zależą jednak od statutu stowarzyszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY