e-prawnik.pl Porady prawne

Stwierdzenie nabycia i dział spadku

Pytanie:

W jaki sposób podzielić spadek między spadkobierców?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie nabycia i dział spadku

31.3.2012

Jeśli 6 miesięcy już upłynęło, lub wszyscy spadkobiercy wyraźnie spadek przyjęli we wcześniejszym terminie, można dokonać stwierdzenia nabycia spadku/poświadczenia dziedziczenia i następnie spadek podzielić. Należy pamiętać, że tzw. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie deklaratywny, nie zmienia jednak sytuacji samych spadkobierców, lecz wyłącznie określa, jakie udziały przysługują poszczególnym spadkobiercom.

Art.1025. §1.Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

§2.Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

§3.Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zdarza się, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest częścią innego postępowania, o podział spadku. Na taką możliwość wskazuje Kodeks Postępowania Cywilnego, w przepisach odnoszących się do postępowania działowego:

Art.681.Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8.

Stwierdzenie nabycia spadku jest, upraszczając, instytucją, która pozwala spadkobiercy na wylegitymowanie się swoim statusem spadkobiercy przed innymi osobami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ