Świadectwo pracy do umowy zlecenie i o pracę

Pytanie:

Pracował u nas pracownik na umowie zlecenie przed podpisaniem umowy o pracę, teraz wystawiliśmy mu świadectwo pracy tylko z uwzględnieniem umowy o pracę, nie wpisując okresu z umowy zlecenie. Czy powinniśmy w świadectwie pracy ująć również okres pracy na umowę zlecenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 97 par. 1 Kodeksu pracy, k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jak wynika z literalnego brzmienia przepisów, obowiązek wydania świadectwa pracy ciąży na pracodawcy. Zgodnie z definicją opisaną w art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Natomiast wedle art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tym samym nie jest "pracownikiem" osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, w związku z czym nie powstaje obowiązek wydania świadectwa pracy za okres wykonywania takiej umowy.

Należy rozważyć jednak możliwość, że Państwa były pracownik w drodze powództwa o ustalenie, uzyska orzeczenie sądu, na mocy którego okres pracy na podstawie umowy zlecenia był w rzeczywistości okresem pracy na podstawie umowy o pracę. Może bowiem wykazywać, że w przedmiotowym okresie funkcjonował w Państwa przedsiębiorstwie jako pracownik, a więc pracował w określonym miejscu, był podporządkowany poleceniom zwierzchników czy też miał ściśle unormowany czas pracy. Orzeczenie takie miałoby skutek wsteczny, to znaczy od chwili zawarcia umowy zlecenia. Jedynie w takim wypadku będziecie Państwo zobowiązani do wydania świadectwa pracy, również za okres umowy zlecenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY