Szkoda z powodu zatrucia przeterminowanym towarem

Pytanie:

Na jakiej podstawie oprzeć roszczenie odszkodowawcze w przypadku zatrucia przeterminowanym produktem sprzedanym przez hipermarket. Czy będzie to z czynów niedozwolonych. Co w przypadku, gdy paragon z zakupu takiego produktu pozostał w sklepie, odebrany w zamian za zwrot butelek /kaucja/. Następnego dnia nabyłem ten sam produkt /również przeterminowany/ i posiadam paragon, uprawdapadniający fakt sprzedaży przeterminowanego produktu w dniu poprzednim. Jakie są szanse na odszkodowanie, z przeznaczeniem na dom dziecka lub PCK?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakres odpowiedzialności hipermarketu wyznaczony będzie przez treść art. 444 § 1 kodeksu cywilnego. W związku z tym, odpowiedzialność obejmować będzie wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinwyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Przepis ten stanowi także o możliwości uzyskania sumy potrzebnej na przygotowanie do innego zawodu w przypadku, gdy wskutek czynu zabronionego poszkodowany stał się inwalidą, lecz w przypadku zatrucia nie jest to chyba konieczne. Dodatkowo poszkodowany może otrzymać odpowiedną sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy jednak zaznaczyć, że możliwość otrzymania powyższych sum zależy od udowodnienia szkody i wykazania związku przyczynowego pomiędzy - w tym przypadku - zjedzeniem przeterminowanego produktu z tego konkretnego hipermarketu - a powstałą szkodą. Podstawą odpowiedzialności będzie w tym przypadku art. 415 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: