Szkolenie BHP

Pytanie:

Jestem dyrektorem instytucji kultury funkcjonującej na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Zatrudniam na umowę zlecenie BHP-owca, który ostatnio poinformował mnie, że jestem jedyną osobą w instytucji uprawnioną do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego BHP dla nowo przyjętych pracowników. Czy faktycznie instruktażu stanowiskowego i ogólnego nie może przeprowadzić BHP-owiec lub inny pracownik instytucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady i sposób przeprowadzania szkoleń bhp są określone szczegółowo w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Pracodawca może wyznaczyć osobę do przeprowadzania instruktażu bhp, zarówno ogólnego jak i wstępnego. Osoba taka może być:

 • pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • lub osobą wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,
 • albo pracownikiem wyznaczonym przez pracodawcę posiadającym zasób wiedzy i umiejętności zapewniających właściwą realizację programu instruktażu

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Zofia Orłowska

19.2.2011 15:25:20

Re: Szkolenie BHP

Przepraszam, ale Państwa Prawnik pisze bzdury na temat np. instruktażu stanowiskowego bhp. W świetle obowiazujacych przepisów instruktaż taki może prowadzić np osoba nietrująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, przeszkolona w zakresie metod prowadzenia takiego szkolenia - nigdy nie może go prowadzić BHP-owiec. Ponadto powołujecie się Państwo na przepisy w zakresie szkolenia bhp z maja 1996r. które w 2004r. utraciły ważność o czym powinien wiedzieć Prawnik i zostały one zastąpione rozporządzeniem w sprawie szkolenia bhp z 2004r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie istnieje już forma szkolenia PODSTAWOWEGO BHP. Proszę przeszkolić Prawników przed udzielaniem przez nich porad prawnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.11.2017

  Zmiany dotyczące lekarzy systemu PRM

  1 stycznia 2018 r. zmienią się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 • 9.11.2011

  Koszty szkolenia pracowników

  Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich podwładnych poprzez finansowanie kształcenia, zwłaszcza w przypadku młodocianego pracownika. W końcu największym aktywem (...)

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)

 • 11.12.2017

  Rozwijanie strzelnictwa

  Korzystając ze środków z budżetu obronnego, będzie można przekazywać samorządom dotacje na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego. Jednym z warunków dotowania (...)

 • 17.5.2018

  Projekt ustawy o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie gotowy

  Projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma przyspieszyć osiągnięcie 6% PKB na zdrowie (...)