e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenie BHP

Pytanie:

Jestem dyrektorem instytucji kultury funkcjonującej na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Zatrudniam na umowę zlecenie BHP-owca, który ostatnio poinformował mnie, że jestem jedyną osobą w instytucji uprawnioną do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego BHP dla nowo przyjętych pracowników. Czy faktycznie instruktażu stanowiskowego i ogólnego nie może przeprowadzić BHP-owiec lub inny pracownik instytucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie BHP

14.11.2007

Zasady i sposób przeprowadzania szkoleń bhp są określone szczegółowo w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Pracodawca może wyznaczyć osobę do przeprowadzania instruktażu bhp, zarówno ogólnego jak i wstępnego. Osoba taka może być:

  • pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • lub osobą wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,
  • albo pracownikiem wyznaczonym przez pracodawcę posiadającym zasób wiedzy i umiejętności zapewniających właściwą realizację programu instruktażu

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Szkolenie BHP

Zofia Orłowska

19.2.2011 15:25:20

Re: Szkolenie BHP

Przepraszam, ale Państwa Prawnik pisze bzdury na temat np. instruktażu stanowiskowego bhp. W świetle obowiazujacych przepisów instruktaż taki może prowadzić np osoba nietrująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, przeszkolona w zakresie metod prowadzenia takiego szkolenia - nigdy nie może go prowadzić BHP-owiec. Ponadto powołujecie się Państwo na przepisy w zakresie szkolenia bhp z maja 1996r. które w 2004r. utraciły ważność o czym powinien wiedzieć Prawnik i zostały one zastąpione rozporządzeniem w sprawie szkolenia bhp z 2004r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie istnieje już forma szkolenia PODSTAWOWEGO BHP. Proszę przeszkolić Prawników przed udzielaniem przez nich porad prawnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ