e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

Pytanie:

Chciałbym dowiedzieć się, czy jest dozwolony przypadek pracy w godzinach nocnych (i tylko w nocnych) przez sześć dni w tygodniu włącznie z każdą niedzielą przez okres niemal czterech lat? Czy można nakazać pracownikowi uczestnictwo w szkoleniu po pracy w godzinach nocnych zaraz przed południem tego samego dnia? Czy istnieje możliwość udowodnienia pracodawcy faktu odprowadzania składek do ZUS od najniższej pensji, a tym samym wypłacanie większych poborów pracownikowi i oszukiwanie zarówno pracownika jak i skarbu państwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21°° i 7°°.  Przyjmuje się, że praca w porze nocnej może być stałym elementem stosowanej u danego pracodawcy organizacji pracy, gdy konieczność jej wykonywania jest konsekwencją stosowania systemu pracy wielozmianowej lub wiąże się z rodzajem pracy, albo też może wynikać z przyczyn nagłych, nieprzewidzianych, stanowiących przesłankę zarządzenia pracy w godzinach nadliczbowych. Z powyższego wynika, iż zatrudnienie pracownika na tzw. zmianę nocną na stałe nie jest wykroczeniem przeciwko postanowieniom kodeksu pracy. Z opisu stanu faktycznego nie wynika o jakie dokładnie szkolenie chodzi, zakładamy więc, iż chodzi o szkolenie BHP. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Sam kodeks pracy stanowi, iż szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się mianowicie, iż skoro szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, to czas udziału w szkoleniu jest dla pracownika czasem pracy i przysługuje mu wynagrodzenie. Organizowanie szkoleń poza godzinami pracy jest niedozwolone. Ustawodawca nie ustanowił żadnych wyjątków od zasady, że szkolenia odbywają się w czasie pracy. Jeżeli pracodawca zorganizowałby szkolenie poza godzinami pracy, to pracownik nie ma obowiązku wzięcia udziału w szkoleniu. Jeżeli natomiast pracownik weźmie udział w szkoleniu zorganizowanym poza normalnymi godzinami pracy, należy to traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych. Fakt popełnienia wykroczenia przez pracodawcę nie tylko można, ale nawet należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

Eugeniusz Wędrych

8.10.2011 14:8:4

Re: Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do odbywania szkoleń po godzinach pracy ( nie związanych ze szkoleniami bhp) w zakresie organizacji pracy w Domu Pomocy Społecznej. Czy za te godziny jest zobowiązany stosować wynagrodzenia lub udzielanie czasu wolnego jak za godziny nadliczbowe? Proszę o pilną odpowiedź. Dziękuję.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ