Szkolenie pracownika w sobotę a czas pracy

Pytanie:

Czy czas spędzony przez pracownika (skierowanego przez pracodawcę) na szkoleniu w sobotę jest czasem pracy czy też nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Definicja czasu pracy zawarta została w art. 128 §1 kodeksu pracy. Przepis ten mówi, że za czas pracy uznaje się okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Nie jest istotne przy tym, gdzie w danej chwili się znajduje – w zakładzie pracy czy też w innym miejscu (wyznaczonym do wykonywania pracy).

To, czy szkolenie zaliczane będzie do czasu pracy zależy od jego charakteru. Kodeks pracy wyraźnie zalicza do niego szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 §3). Nie ma mowy natomiast nic o szkoleniach innego typu. Należy więc wziąć pod uwagę rodzaj szkolenia. Jeżeli ma ono na celu na przykład lepsze przygotowanie pracownika do wykonania określonej pracy i został on na nie skierowany przez polecenie pracodawcy, należy je potraktować jako wliczające się w czas pracy.

Inaczej byłoby, gdyby chęć wzięcia udziału w szkoleniu wyrazi sam pracownik, szkolenie jest przeprowadzane wyłącznie dla jego korzyści, a pracodawca zgodziłby się na przykład na pokrycie kosztów tego szkolenia czy pomoc innego typu. W takim przypadku szkolenie nie wliczałoby się do czasu pracy. Ważnym elementem jest też to czy szkolenie jest obowiązkowe czy nie. Jeżeli pracownik nie ma możliwości odmowy wzięcia w nim udziału należy zaliczyć je do czasu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: