e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenie pracowników przez GIIF

Pytanie:

Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. GIIF organizuje szkolenia w systemie internetowym, np.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wersja zero - http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/moje-szkolenia/obecne-szkolenie.html. Wspólnik spółki cywilnej jest instytucją obowiązaną. Inny wspólnik tej spółki jest instytucją obowiązaną i licencjonowanym pośrednikiem wykonującym w spółce działania związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jest też pracownik, o którym mowa w art. 28. Czy któryś z opisanych wspólników ma obowiązek przejść ww. lub inne szkolenie? Jak dokładnie rozumieć sformułowanie: zapewniają udział - w powyższej treści? Czy wystarczy zapewnić dostęp do Internetu i podać adres tej strony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie pracowników przez GIIF

29.4.2009

Ustawa nie nakłada obowiązku przejścia szkolenia przez instytucję obowiązaną, stanowi jedynie o obowiązku szkolenia pracowników tej instytucji. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów: „Instytucje obowiązane powinny zapewnić, przynajmniej jednokrotnie, udział pracowników w programach szkoleniowych w związku ze zmianą obowiązków nałożonych na te instytucje, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenia powinny obejmować wszystkich pracowników, którzy mają lub mogą mieć kontakt z transakcjami klientów instytucji obowiązanej. Informacja o odbytym szkoleniu powinna znajdować się w aktach osobowych pracownika". Naszym zdaniem powyższe zalecenie  można odnieść również  do nowego podmiotu, rozpoczynającego działalność.
Proszę zwrócić uwagę, że w chwili obecnej, udostępniono część docelowego kursu e-learningowego o  omawianej tematyce. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, dotyczącymi  tej części konkretnego szkolenia, o którym Pan pisze w pytaniu: „Uczestniczenie w udostępnionej części kursu nie jest dokumentowane zaświadczeniem i nie jest równoznaczne z zapewnieniem pracownikom udziału w szkoleniu z zakresu identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)". Jeżeli jednak szkolenie obejmowałoby pełen zakres ustawy to naszym zdaniem, zapewnienie udziału pracownika w takim szkoleniu będzie spełniało przesłanki z ustawy (chyba, że MF wyraźnie również i w tym przypadku wskaże inaczej). Nie jest wystarczające podanie pracownikowi wskazanego adresu internetowego, należy jeszcze skontrolować, czy je rzeczywiście przeszedł  (czy uzyskał stosowne potwierdzenie, które powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ