Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego do ZUS

Pytanie:

W jakim terminie musi pracodawca dostarczyć zwolnienie lekarskie (opieka nad dzieckiem chorym pracownika) do ZUS? Jaki jest termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego do ZUS - zwolnienie dotyczy pracodawcy - wypadek w pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z artykułem 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, którym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca (ten ostatni wtedy, gdy zatrudnia więcej niż 20 osób). Pracownik dostarcza jednak zwolnienie zawsze pracodawcy, także wtedy, gdy pracodawca nie wypłaca zasiłków. Nieusprawiedliwione niedopełnienie obowiązku doręczenia zaświadczenia w wyznaczonym terminie zagrożone jest sankcją w postaci zmniejszenia wysokości zasiłku. 

Przytoczona powyżej ustawa nie wskazuje, w jakim terminie pracodawca z kolei ma obowiązek dostarczyć takie zwolnienie do ZUS-u. Nie określa tego wprost, jednak z przytoczonego przepisu należy wnioskować, że pracodawca także nie może przekroczyć powyższego terminu. Innymi słowy, pracodawca musi dostarczyć owo zwolnienie do ZUS w takim czasie, aby nie było to więcej niż powyższe 7 dni. W przeciwnym wypadku – chociaż nie stanowi tego wprost ani powołana ustawa, ani kodeks pracy – to na podstawie tego ostatniego należy uznać, iż pracodawca, który przekroczył powyższy termin (a pracownik z tego powodu otrzymał zasiłek w niższej – obniżonej – kwocie), popełnił wykroczenie przeciwko prawom pracownika. To z kolei jest podstawą do nałożenia na pracodawcę ewentualnej grzywny.

Co do przekazywania dokumentacji zwolnienia z racji wypadku przy pracy, to zasady generalnie się nie różnią od tych przedstawionych powyżej. Zasadnicza różnica polega na rodzajach i ilości dokumentacji. Warto jedynie podkreślić, iż jednym z niezbędnych elementów dokumentacji powypadkowej (mającej znaczenie dla orzeczenia ewentualnych świadczeń z racji wypadku) jest karta wypadku, w której powinno nastąpić ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

@

21.1.2010 12:10:14

Re: Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego do ZUS

Dlaczego monopolista ma prawo do wszelkich sankcji słusznych,niesłusznnych.Rzecznik Ubezpieczonych winien ograniczyć prawa monopolisty ZUS,który napisał sobie sam ustawę pod siebie krzywdzącą ubezpieczonych na każdym kroku.Gdzie konsultacje społeczne nakazane prawem demokratycznego państwa?!!! Kto wreszcie skasuje idiotyczny zapis w ustawie pozbawiający prawa do świadczeń chorobowych jeśli ktoś spóźni z płatnością składki chorobowej 1 dzień!!!ZUS pozbawia świadczeń,pieniądze dalej bierze,nie powiadamia o pozbawieniu świadczeń jak w ruskim banku a ubezpieczony dowiaduje się po roku,że jest pozbawiony świadczeń dopiero wtedy jak spotka go nieszczęście: wypadek,pobyt w szpitalu itp.To horror aby takie bezprawie mogło funkcjonować od 10 lat.Co robi Rzecznik Ubezpieczonych?

@

21.1.2010 11:52:27

Re: Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego do ZUS

Dlaczego monopolista ma prawo do wszelkich sankcji słusznych,niesłusznnych.Rzecznik Ubezpieczonych winien ograniczyć prawa monopolisty ZUS,który napisał sobie sam ustawę pod siebie krzywdzącą ubezpieczonych na każdym kroku.Gdzie konsultacje społeczne nakazane prawem demokratycznego państwa?!!! Kto wreszcie skasuje idiotyczny zapis w ustawie pozbawiający prawa do świadczeń chorobowych jeśli ktoś spóźni z płatnością składki chorobowej 1 dzień!!!ZUS pozbawia świadczeń,pieniądze dalej bierze,nie powiadamia o pozbawieniu świadczeń jak w ruskim banku a ubezpieczony dowiaduje się po roku,że jest pozbawiony świadczeń dopiero wtedy jak spotka go nieszczęście: wypadek,pobyt w szpitalu itp.To horror aby takie bezprawie mogło funkcjonować od 10 lat.Co robi Rzecznik Ubezpieczonych?

Stary Wiarus

20.1.2010 19:57:28

Re: Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego do ZUS

Ten przepis ma poważną lukę, bowiem będąc w szpitalu , po wypisie miałem ograniczoną możliwość chodzenia. O korzystaniu z komunikacji miejskiej tym bardziej. Proponuję aby ustawodawca w tej samej sytuacji dostarczył zwolnienie do ZUS, jeżeli nie może to zrobić za chorego nikt inny.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni (...)

 • Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

  Dopiero od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Nowelizacja zmienia termin wejścia w życie obowiązującej jego formy - e-ZLA.

 • E-zwolnienia już w lipcu

  Z dniem 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, (...)

 • CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • Jakie zwolnienia lekarskie nie będą honorowane?

  Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi (...)

NA SKÓTY