e-prawnik.pl Porady prawne

Termin wydania świadectwa pracy

Pytanie:

Wypowiedzenie 3-miesięczne dla pracownika kończy się 31 lipca 2005 r. Ten dzień przypada w tym roku w niedzielę. Czy mogę wydać świadectwo pracy z datą wystawienia 29 lipiec? Oczywiście zatrudniony pracownik jest do 31 lipca.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin wydania świadectwa pracy

8.6.2005

Zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Szczegółowo reguluje to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, które stanowi, że pracodawca ma to uczynić w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Zatem powinno być wydane 31 lipca, a konkretnie 1 sierpnia jako dzień pracy pierwszy po dniu wolnym (niedziela).

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób. Zatem do 8 sierpnia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ