Termin wypłaty kwoty przez syndyka

Pytanie:

"Otrzymałem od syndyka prośbę o podanie numeru konta do wypłaty środków z masy zlikwidowanego dłużnika. Dłużnik nie wykonał układu i został poddany procedurze likwidacyjnej. Ile czasu ma syndyk na wypłatę od czasu otrzymania informacji o numerze konta?"

Odpowiedź prawnika: Termin wypłaty kwoty przez syndyka

Syndyk sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości. Jeżeli zarzutów nie wniesiono, sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału. Wykonując plan podziału, syndyk wydaje wierzycielowi należną mu kwotę lub przelewa ją na rachunek bankowy wierzyciela. W tej sytuacji syndyk ma zamiar dokonać przelewu na Pana rachunek. Plan podziału wykonuje się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Zwrot ten oznacza, że syndyk dysponuje taką ilością czasu, jaka jest niezbędna do tych działań w normalnym toku czynności. Jednak w konkretnej sytuacji trudno wykazać, że syndyk naruszył ten obowiązek, bowiem może próbować wykazać, że wcześniejsze wykonanie tego obowiązku nie było możliwe.

W tej sytuacji brak jest konkretnego terminu, w którym zobowiązanie to powinno zostać wykonane (powinno zostać wykonane niezwłocznie), dlatego w praktyce mogą pojawić się problemy z uzyskaniem tych środków w krótkim czasie (syndyk może przetrzymywać te środki).


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika