e-prawnik.pl Porady prawne

Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

Pytanie:

Nasza spółka korzystała w 2008 roku z usług wyjątkowo nieudolnego biura rachunkowego. Mimo wielu nacisków, biuro nie uporało się jeszcze z zamknięciem roku i ze sporządzeniem bilansu. Nowe biuro zaoferowało nam zbadanie bilansu za ten nieszczęsny 2008 rok i skorygowanie błędów, które naszym zdaniem pojawią się z winy niekompetencji poprzedniego biura. Jaki jest termin złożenia w Sądzie bilansu za rok 2008 dla spółki z o.o. i czy istnieje możliwość złożenia korekty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

8.4.2009

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe (w skład którego wchodzi bilans), opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 (w tym spółek z o.o.) - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1 (później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego), to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi dokumentami. Oczywiście jeśli z jakichś względów sprawozdanie finansowe wymagało zmiany, należy złożyć w sądzie skorygowane sprawozdanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ