Treść pełnomocnictwa wspólnego

Pytanie:

Pięć osób występuje wspólnie z ofertą. Do reprezentowania siebie wobec kontrahenta muszą wyznaczyć jedną osobę spośród siebie jako pełnomocnika. Jak ma wobec tego wyglądać pełnomocnictwo? Czy mają je ustanowić cztery pozostałe osoby na rzecz tej piątej? A ta piąta osoba po prostu zaakceptuje pełnomocnictwo? W celu złożenia oferty na pełnomocnictwie powinny się chyba znaleźć nazwiska wszystkich osób występujących wspólnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem woli. Oznacza to, że do jego skutecznego ustanowienia nie potrzeba zgody pełnomocnika. Jednakże ze względów praktycznych należałoby powiadomić pełnomocnika u udzielonym mu upoważnieniu. Oczywiście, jeżeli dana osoba nie zgodzi się zostać pełnomocnikiem, to udzielone jej upoważnienie nie jest dla niej wiążące i nie musi ona dokonywać żadnych pełnomocnictwem przewidzianych czynności.

W przedstawionym stanie faktycznym możliwe jest udzielenie tzw. pełnomocnictwa szczególnego, czyli upoważnienie do dokonania określonej czynności (np. zawarcia konkretnej umowy).

Jeżeli do zawarcia danej umowy przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy (np. aktu notarialnego), pełnomocnictwo może zostać udzielone w dowolnej formie. Jednakże ze względów dowodowych powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.   

Jeżeli stroną danej umowy ma być pięć osób, ale 4 osoby chcą udzielić upoważnienia do jej zawarcia  piątej osobie, to w dokumencie obejmującym treść tego pełnomocnictwa powinno znaleźć się postanowienie, że: X, Y, Z, W udziela pełnomocnictwa np. A.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie:

Pełnomocnictwo szczególne

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Renata Bulicz

5.2.2010 23:9:16

Re: Treść pełnomocnictwa wspólnego

wzór pełnomocnictwa wspólnego da zawarcia umowy dzierżawy


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: