Uchwały podejmowane przez jedynego wspólnika

Pytanie:

Jedynym wspólnikiem sp. z o.o. jest spółka akcyjna. Prezesem zarządu w obu spółkach jest ta sama osoba. Reprezentacja: 1. sp. z o.o - prezes zarządu jednoosobowo, 2. s.a. - prezes zarządu jednoosobowo, bądź członek zarządu plus prokurent. Pytanie dotyczy uchwał wspólników w świetle art 173 k.s.h., tj. czy uchwała to wspomniane "oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce"? Rozumiem że art 244 k.s.h. nie ma zastosowania. Czy mam rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 173 § 1 nie ma zastosowania do uchwał podejmowanych przez jedynego wspólnika, działającego jako zgromadzenie wspólników. Przepis stwierdza wyraźnie, że mają to być oświadczenia składane spółce, a nie w spółce. Zastosowanie art. 244 z racji faktycznej tożsamości podmiotów traci w takiej sytuacji rację bytu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.1.2016

  Wspólnota Mieszkaniowa – nieważność uchwał właścicieli lokali

  Powszechnie przyjmuje się, że Wspólnota Mieszkaniowa ma zdolność prawną, chociaż nie jest osobą prawną. Dlatego też podstawowe znaczenie w każdej Wspólnocie Mieszkaniowej mają (...)

 • 2.3.2016

  Wspólnota Mieszkaniowa – uchwały nieistniejące

  Uchwały właścicieli lokali są podstawowym sposobem wyrażania woli przez podmiot jakim jest Wspólnota Mieszkaniowa. Uchwały te mogą być podejmowane lub na zebraniu, lub w drodze indywidualnego (...)

 • 15.12.2017

  Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

  Zróżnicowanie dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców - które polega ono na tym, że dzieci współnajemców mogą wstąpić w najem lokalu mieszkalnego (...)

 • 1.4.2015

  Jednoosobowa spółka z o.o.

  Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej jest nią spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo (...)

 • 18.1.2012

  Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień, które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy, odróżniające ją od innych. (...)