Uchylenie prawomocnego mandatu

Pytanie:

Radiowóz znajdował się w niewidocznym miejscu na poboczu z drugiej strony jezdni. Gdy już mijałam się z nim wyskoczył policjant z radarem i machnął ręką - zauważyłam to dopiero po jego minięciu (w lusterku). Ponieważ nie byłam pewna czy jego nieokreślony gest dotyczył mnie czy też innych kierujących (samochody jechały sznurkiem przede mną i za mną oraz z przeciwnego kierunku) i ponieważ nie było miejsca właściwego do zatrzymania (dwie linie ciągłe i brak pobocza, ogromny ruch) nie zatrzymałam się. Po dłuższej chwili patrol zatrzymał mnie. Policjant mnie zwyzywał stwierdzając, że zabiera mi prawo jazdy - jeżeli tego nie chcę mam podpisać mandat. Nie zauważyłam nawet (byłam zdenerwowana jego słowami - pościgiem i groźbą utraty dokumentu) co było na nim napisane. Po powrocie do domu stwierdziłam, że otrzymałam mandat w wysokości 1000 zł oraz 18 pkt. karnych - rzekomo za niezatrzymanie się do kontroli w celu jej uniknięcia oraz przekroczenie prędkości. Czy mogę wystąpić z wnioskiem o uchylenie mandatu i rozpatrzenie sprawy przez sąd? Zaznaczam ponownie - patrol był niewidoczny i na poboczu przeciwnego pasa - nie uciekałam przed nim! Na jakiej podstawie policjant napisał że przekroczyłam prędkość - przecież nie może tego stwierdzić na podstawie radaru skoro na jezdni był taki ruch. W chwili kiedy zauważyłam radiowóz już za sobą jechałam 60 km/h - nie jak napisano 110 co byłoby niemożliwe! Czy pismo skierować do sądu czy do komendy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę co do zasady w wysokości do 500 złotych. W wypadku jednak popełnienia kilku wykroczeń w postępowaniu mandatowym może być nałożona grzywna w wysokości do 1 000 złotych. W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego (np. policjant) może ją nałożyć jedynie, gdy:

  • schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia

  • stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu 

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. Jeśli tak nie było to można kwestionować mandat tylko i wyłącznie w drodze wznowienia postępowania a nie zaskarżenia do sądu (o czym niżej). Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Prawomocny mandat karny należy uchylić, jeżeli dany czyn, za który nałożono nim grzywnę, w ogóle nie stanowi czynu zabronionego jako wykroczenie. Nie może być prawomocny mandat uchylony w żadnym innym przypadku.

Reasumując zgoda sprawcy wykroczenia na poddanie się karze w postępowaniu mandatowym - przyjęcie w związku z tym mandatu karnego - jest jednoznaczna z rezygnacją nie tylko z prawa do rozpoznania sprawy przez sąd, lecz także z rezygnacją z prawa do zaskarżenia mandatu karnego. Postępowanie natomiast funkcjonariusza policji może być kwalifikowane jako przestępstwo zniesławienia bądź zniewagi jeśli wypełnia znamiona przestępstwa – zachowanie spełnia przesłanki w przepisie określone.

Kwestionowanie mandatu jest tylko możliwe w drodze wznowienia postępowania. Wtedy należy wykazać, że nie doszło do ucieczki z uwagi na niedostrzeżenie patrolu policji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że osoba kierująca pojazdem widziała sygnalizację policjanta. Jeżeli po pościgu zatrzymała się Pani od razu, wtedy są szanse by wykazać, że nie doszło do popełnienia tego wykroczenia – ucieczki. Natomiast podstawą ukarania za przekroczenia prędkości jest pomiar dokonany radarem. Jeśli ten przyrząd jest sprawny to są małe szanse na kwestionowanie mandatu za to wykroczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: