e-prawnik.pl Porady prawne

Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

Pytanie:

Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest niezgodna z umowami między Zarządem SM a Członkami Spółdzielni, Regulaminem oraz skutkuje zachowaniami Zarządu SM niezgodnymi z obowiązującymi ustawami. W tym celu chcemy wysłać wniosek do RN SM o anulowanie ww. uchwały. Czy na uzasadniony wniosek taka uchwała może być przez RN SM anulowana? W jaki inny sposób, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, możemy wyrazić naszą dezaprobatę i doprowadzić do uchylenia/anulowania/unieważnienia ww. uchwały Rady Nadzorczej SM? W jakim okresie od uchwalenia uchwały (czy od ukazania się protokołu z posiedzenia RN, na którym uchwała została uchwalona) możemy wykonać którąś z powyższych czynności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

20.11.2003

Członkowie spółdzielni mogą od uchwały rady nadzorczej odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie od uchwał rady rozpatruje walne zgromadzenie spółdzielni (art. 38 par. 1 pkt. 8 prawa spółdzielczego). Oczywiście rada nadzorcza może na uzasadniony wniosek zmienić podjętą przez siebie uchwałę. Jeżeli jednak tego nie uczyni, konieczne będzie wówczas wszczęcie postępowania wewnątrzspółdzielczego. W takiej sytuacji członkowie spółdzielni zmuszeni będą złożyć uzasadnione odwołanie. Termin i tryb rozpoznawania odwołania powinien określać statut spółdzielni. Dlatego też należałoby sprawdzić w statucie spółdzielni, w jakim terminie można wnosić odwołania od uchwał organów tej spółdzielni i następnie podjąć niezbędna kroki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

j709

23.1.2014 16:21:58

Re: Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

Art. 32 ustawy nadaje postępowaniu wewnątrzspółdzielczemu charakter w pełni fakultatywny. Oznacza to, że skierowanie odwołania od uchwały organu spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni uzależnione jest tylko od woli członka spółdzielni, a wyczerpanie postępowania wewnątrzspółdzielczego nie jest warunkiem wystąpienia na drogę sądową. Co PT Czytelnicy na to?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ