Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

Pytanie:

Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje zasada, że akta sprawy są dostępne dla uczestników postępowania, którzy mogą sporządzać i otrzymywać odpisy i wyciągi z akt? Jeśli tak, to na podstawie jakiego przepisu prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa regulująca postępowanie przed sądami administracyjnymi nie zawiera przepisu, z którego wynikałoby prawo do dostępu do akt sprawy. Na gruncie tej ustawy istnieje jedynie norma, zgodnie z którą postępowanie przed sądem administracyjnym co do zasady jest jawne. Jednakże brak wyraźnego przepisu dotyczącego wglądu do akt przez stronę należy potraktować jako niedopatrzenie ustawodawcy, a prawo takie i tak wynika z art. 51 ust 3 Konstytucji. Sąd administracyjny nie ma więc prawa odmówić stronie dostępu do akt sprawy ani otrzymywania odpisów i wyciągów. Sytuacja, w której sąd administracyjny odmówi stronie dostępu do akt czy sporządzenia odpisu, będzie jednak należała do rzadkości. wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego zawierają bowiem stosowne przepisy, pozwalające na realizację opisywanego prawa. Według § 5 ust. 1 pkt 1 regulaminu wewnętrznego urzędowania, w wojewódzkich sądach administracyjnych funkcjonują wydziały informacji sądowej. Do ich obowiązków należy informowanie osób zainteresowanych o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępnianie im do wglądu akt sprawy. Podobne zapisy znajdują się w regulaminie NSA. Zgodnie z powyższymi regulaminami akta sprawy mogą przeglądać także osoby, które nie są stronami. Zgodę na to wydaje przewodniczący wydział, a warunkiem jest wykazanie uzasadnionej potrzeby przejrzenia akt.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: