Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

Pytanie:

Czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, od której to umowy odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz dobrowolna chorobowa przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych co do zasady przysługują "pracownikom'' (a więc osobom posiadającym status pracownika) oraz członkom rodzin pracowników. Ustawa o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma jednak szersze zastosowanie, bowiem stosuje się ją do wszystkich osób, które są objęte obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązkowi ubezpieczenia wypadkowego podlegają zaś wszystkie osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno - rentowego, a więc także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Jeżeli więc osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej odprowadzała obowiązkowe składki emerytalną, rentową, wypadkową, będą jej przysługiwały również świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jeżeli więc wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał Pan stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, będzie Panu przysługiwało jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Ponadto, jeżeli wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu uległo obniżeniu Pana wynagrodzenie, może Panu również przysługiwać świadczenie wyrównawcze. Jeśli zaś wskutek wypadku stał się Pan niezdolny do pracy bedzie przysługała Panu: renta stała - jeżeli niezdolność do pracy jest stała lub renta okresowa - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)

 • 28.7.2017

  Wypadek przy pracy - co dalej?

  Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

 • 7.3.2016

  Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

  Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika (...)

 • 26.5.2018

  Umowa o pomocy przy zbiorach

  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych, która ma zastąpić (...)