e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

Pytanie:

Czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, od której to umowy odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz dobrowolna chorobowa przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

16.11.2002

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych co do zasady przysługują "pracownikom'' (a więc osobom posiadającym status pracownika) oraz członkom rodzin pracowników. Ustawa o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma jednak szersze zastosowanie, bowiem stosuje się ją do wszystkich osób, które są objęte obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązkowi ubezpieczenia wypadkowego podlegają zaś wszystkie osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno - rentowego, a więc także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Jeżeli więc osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej odprowadzała obowiązkowe składki emerytalną, rentową, wypadkową, będą jej przysługiwały również świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jeżeli więc wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał Pan stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, będzie Panu przysługiwało jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Ponadto, jeżeli wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu uległo obniżeniu Pana wynagrodzenie, może Panu również przysługiwać świadczenie wyrównawcze. Jeśli zaś wskutek wypadku stał się Pan niezdolny do pracy bedzie przysługała Panu: renta stała - jeżeli niezdolność do pracy jest stała lub renta okresowa - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ