Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Pytanie:

"Czy pracodawca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie, ma prawo żądać podpisania klauzuli o zakazie konkurencji? Jeśli tak, to czy zakaz ten może rozciągać się na okres dłuższy niż czas określony na realizację zlecenia? "

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji regulowana przepisami kodeksu pracy przewidziana została dla osób pozostających w stosunku pracy. Dlatego też należy stwierdzić, iż osoby związane ze swoim "pracodawcą", a ściślej biorąc zleceniodawcą nie mogą być stronami umowy o zakazie konkurencji, gdyż nie posiadają statusu pracowników. Generalnie przyjmuje się bowiem, iż powstrzymanie się pracownika od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy, jeżeli zostało przewidziane w umowie jest obowiązkiem pracowniczym. Skoro dana osoba związana jest umową cywilnoprawną, jaką jest umowa zlecenie, to nie może być tu mowy o obowiązku pracowniczym. Z zasady swobody umów, obowiązującej w polskim prawie cywilnym wynika możliwość zawarcia umowy praktycznie dowolnej treści (byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego), dlatego jeśli klauzula zakazu konkurencji nie sprzeciwia się naturze zawieranego stosunku zlecenia, to możliwe jest jej zawarcie w umowie.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Magdalena Kowalcz 2010-02-02 12:21:12

    Spotkałam się z "dziwnym" zapisem w umowie-zleceniu. Umowa-zlecenie jest zawierana na okres 1 miesiąca (luty 2010) a zawiera zapisy, że podejmujący zlecenie po zakończeniu umowy-zlecenia nie podejmie pracy w żadnej firmie konkurującej przez okres 3 lat, ani nie otworzy własnej działalności gospodarczej, ani nie będzie pracował na rzecz klientów Firmy. Czyli: 1 miesiąc pracy (były słowne obietnice że "na dłużej", ale formalnie umowa jest na luty 2010), a potem 3 lata zakazu pracy u konkurencji, klientów. Dodam że dotyczy to alpinistów przemysłowych z doświadczeniem i uprawnieniami pedagogicznymi. Co Państwo o tym myślą?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika