Uprawnienia do emerytury pomostowej

Pytanie:

"Maszynista kolejowy, został odsunięty od czynności z powodu utraty zdrowia. Tak orzekł lekarz kończący badania okresowe. Ten maszynista spełnia wszystkie warunki do świadczenia zgodnie z Rozdz. 2 , z Art. 4 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych. Pracodawca nie zgodził się na rozwiązanie stosunku pracy i zmienił mu warunki pracy, proponując inne stanowisko pracy.Czy w takim przypadku, po wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownika, po okresie 3 m-cy, (czas na odpracowanie wypowiedzenia), ten pracownik będzie miał prawo do przejścia na emeryturę pomostową?"

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia do emerytury pomostowej

Ustawa o emeryturach pomostowych w kluczowym dla rozpatrywanej sprawy punkcie używa dość niefortunnego sformułowania, sugerującego, że rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić z inicjatywy pracodawcy. Literalne rozumienie tego fragmentu przepisu należy więc uznać za błędne z racji zbyt dalekiej ingerencji w zasadę dobrowolnej decyzji o podjęciu zatrudnienia i sprzeczności z art. 65 Konstytucji RP. W związku z powyższym złożenie przez osobę zainteresowaną nabyciem prawa do emerytury pomostowej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę z dniem nadejścia terminu wypowiedzenia spowoduje ziszczenie przesłanki art. 4 pkt 7 wzmiankowanego aktu prawnego. Były pracownik będzie od tej chwili uprawniony do złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiązanie stosunku pracy w roli warunku nabycia prawa uniemożliwia ustalenie prawa, dopóki nie nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (spełnienie się wszystkich warunków). Uznanie przez ustawę o emeryturach pomostowych rozwiązania stosunku pracy za warunek nabycia prawa oznacza, że złożenie wszystkich dokumentów bez zaświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy spowoduje, iż organ rentowy wyznaczy termin na uzupełnienie środków dowodowych, a po upływie terminu wyda decyzję odmowną. Taka sytuacja może powstrzymywać pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy w sytuacji niepewności co do spełniania warunku stażu i satysfakcjonującej wysokości świadczenia. Powrót do pracy mógłby nie być możliwy. 

Zakładając, że pozostałe przesłanki z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych zostały spełnione, należy uznać prawo pracownika do ubiegania się o świadczenie na tej podstawie. Uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy nie jest uzależnione od zgody pracodawcy i wszelkie twierdzenia negujące tą tezę należy uznać za pozbawione oparcia w prawie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Tagi: 

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika