Uprawnienia osoby współpracującej

Pytanie:

"Moja żona prowadzi ze mną działalność gospodarczą jako tzw. "osoba współpracująca" (np. dla ZUS). Kiedyś było to wpisane do zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Prowadzenia Działalności Gospodarczej. Obecnie zauważyłem przy kolejnej aktualizacji danych, że ten wpis nie występuje. Razem zamieszkujemy, prowadzimy gospodarstwo domowe i nie mamy rozdzielności majątkowej. Jaki jest status prawny mojej żony współprowadzącej ze mną firmę? Jakie ma prawa i obowiązki? Czy może w pełni reprezentować naszą firmę (urzędnik dokonujący kontroli legalności zatrudnienia zażądał upoważnienia poświadczonego notarialnie)? Jakie ma mieć "papiery"?"

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia osoby współpracującej

Definicję osoby współpracującej zawiera art. 8 ust. 15 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem, osobą taką jest małżonek pozostający z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący w prowadzeniu tej działalności.

Małżonek nie jest w takim przypadku osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z tego względu należy uznać, że osoba taka nie jest upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa. Uprawnienie takie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy, a więc osobie prowadzącej działalność gospodarczą, czyli Panu. Oczywiście żona (jak również każda inna osoba mająca zdolność do czynności prawnych) może również dokonywać czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, jeżeli zostanie do tego odpowiednio umocowana. W tej sytuacji należy udzielić żonie bądź pełnomocnictwa (ogólnego lub tylko do określonych czynności) lub prokury.

Więcej na ten temat przeczyta Pan w artykułach:

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Nowe uregulowanie prokury w kodeksie cywilnym


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ihk 2014-01-29 19:40:09

    niewolnik? chłop pańszczyżniany bez prawa do wynagrodzenia? czy żona swojego mężą tylko jak to się ma do innych żon np rolników i równości wobec prawa-czy \\\zus jest ponad prawem


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika