Uproszczone łączenie spółek

Pytanie:

Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks spółek handlowych wprowadza pewne uproszczenia, jeżeli wspólnikami łączących się spółek z o.o. są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej 10 osób we wszystkich łączących się spółkach. Wyłączony jest wówczas obowiązek zwracania się do sądu o wyznaczenie biegłego a zarządy spółek są zwolnione z obowiązku zawiadamiania wspólników o zamiarze połączenia. Natomiast konieczne jest sporządzenie planu połączenia. Kodeks nie przewiduje zwolnienia z tego obowiązku. Jednak jeżeli przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw w terminie miesiąca od zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego, wówczas zwolnienie od wyżej wymienionych obowiązków odpada i spółka jest zobowiązana do ich wykonania.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY