Uproszczone łączenie spółek

Pytanie:

"Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?"

Odpowiedź prawnika: Uproszczone łączenie spółek

Kodeks spółek handlowych wprowadza pewne uproszczenia, jeżeli wspólnikami łączących się spółek z o.o. są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej 10 osób we wszystkich łączących się spółkach. Wyłączony jest wówczas obowiązek zwracania się do sądu o wyznaczenie biegłego a zarządy spółek są zwolnione z obowiązku zawiadamiania wspólników o zamiarze połączenia. Natomiast konieczne jest sporządzenie planu połączenia. Kodeks nie przewiduje zwolnienia z tego obowiązku. Jednak jeżeli przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw w terminie miesiąca od zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego, wówczas zwolnienie od wyżej wymienionych obowiązków odpada i spółka jest zobowiązana do ich wykonania.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika