e-prawnik.pl Porady prawne

Uproszczone łączenie spółek

Pytanie:

Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uproszczone łączenie spółek

Kodeks spółek handlowych wprowadza pewne uproszczenia, jeżeli wspólnikami łączących się spółek z o.o. są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej 10 osób we wszystkich łączących się spółkach. Wyłączony jest wówczas obowiązek zwracania się do sądu o wyznaczenie biegłego a zarządy spółek są zwolnione z obowiązku zawiadamiania wspólników o zamiarze połączenia. Natomiast konieczne jest sporządzenie planu połączenia. Kodeks nie przewiduje zwolnienia z tego obowiązku. Jednak jeżeli przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw w terminie miesiąca od zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego, wówczas zwolnienie od wyżej wymienionych obowiązków odpada i spółka jest zobowiązana do ich wykonania.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ