Uproszczone postępowanie karne

Pytanie:

Kiedy i dlaczego istnieje możliwość zastosowania w postępowaniu karnym procedury uproszczonej? Jakie są przesłanki do jej zastosowania? Kogo ona dotyczy? Kto bierze w niej udział? Które przepisy mówią o procedurze uproszczonej i czy są jakieś przepisy poza kodeksem postępowania karnego, które mają do procedury uproszczonej zastosowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Postępowanie uproszczone w procedurze karnej jest jednym postępowań szczególnych uregulowanych w rozdziale 51 działu X kodeksu postępowania karnego. W trybie uproszczonym prowadzi się postępowanie w sprawach o przestępstwa: - zagrożone karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, - przewidziane w art. 159 (bójka lub pobicie) , 189 § 1 (uwięzienie), art. 204 § 3 (zwabienie lub uprowadzenie osoby w celu uprawniania prostytucji za granicą), art. 207 § 1 (znęcanie sie fizycznie lub psychiczne nad osoba najbliższą) i art. 262 § 2 (ograbienie zwłok lub grobu) Kodeksu karnego. W postępowaniu uproszczonym mogą być też prowadzone sprawy o przestępstwa z aty. 278 § 1 (kradzież), art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 284 § 2 (przywłaszczenie ruchomej rzeczy powierzonej), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo), art. 288 § 1 (zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy), art. 289 § 1 (porwanie pojazdu), art. 290 § 1 (wyrąb drzewa w celu przywłaszczenia) oraz w art. 291 § 1 (paserstwo) Kodeksu karnego - jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub zamierzona nie przekracza dwudziestokrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Przepisy określające tryb uproszczony są podstawą funkcjonowania postępowania z oskarżenia prywatnego, postępowania nakazowego, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz o wykroczenia żołnierzy (jako postępowań szczególnych). Organami prowadzącymi dochodzenie są: 1) Policja , 2) organy Straży Granicznej, UOP-u oraz finansowe organy dochodzenia w zakresie ich właściwości, 3) inne organy przewidziane w przepisach szczególnych (m.in.: organy żandarmerii wojskowej w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, urzędy celne w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, urzędy skarbowe).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

mikulski

15.10.2009 19:28:45

Re: Uproszczone postępowanie karne

Zgubiłem na ternie Austrii Polskie prawo jazdy. Złożyłem wniosek w urzędzie komunikacji w Garwolinie o wydanie wtórnika i jednocześnie pobrałem zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach. W poniedziałek na podstawie w/w zaświadczenia wyrobiłem austriackie prawo jazdy. Po roku czasu wydział komunikacji wezwał mnie o zwrócenie polskiego prawa jady i powiadomił garwoliński posterunek policji o zaistniałym zdarzeniu. Ja oczywiście muszę udać się na policje złożyć wyjaśnienia. Mam pytanie czy w/w sprawa podlega pod prawo karne-Uproszczone postępowanie karne


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.6.2017

  Administracyjne postępowanie uproszczone

  Zasadniczym celem postępowania uproszczonego jest skrócenie czasu zała­twienia spraw prostych pod względem faktycznym i prawnym, opartych na pewnym schemacie, standardzie. Postępowanie (...)

 • 20.12.2016

  Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Czasem między sprawą karną i cywilną zachodzi związek wynikający z tego, że ten sam czyn stanowi przestępstwo, a zarazem rodzi skutki w sferze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego (...)

 • 9.1.2012

  Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

  Postępowanie uproszczone jest swoistą odpowiedzią prawodawcy na postulaty społeczne, domagające się umożliwienia załatwiania spraw drobnych i prostych szybko, w postępowaniu odformalizowanym i (...)

 • 15.3.2019

  Wyjaśnienia MF w zakresie składania ORD-U za rok 2018

  Jak wyjaśnił resort finansów, podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach  za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)