Urlop bezpłatny na żądanie

Pytanie:

Kodeks pracy w art. 167 [2] przewiduje możliwość uzyskania nieplanowanego urlopu na żądanie. Pracownik wykorzystał w całości przysługujący mu urlop wypoczynkowy w bieżącym roku kalendarzowym. Nie korzystał z urlopu na żądanie w bieżącym roku kalendarzowym. Czy po wykorzystaniu całości przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego dopuszczalne jest żądanie od 1 do 4 dni bezpłatnego urlopu na żądanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego i nie jest on urlopem dodatkowym, zwiększającym wymiar urlopu pracownika o 4 dni. Pracodawca może więc odmówić udzielenia pracownikowi płatnego urlopu na żądanie, po wykorzystaniu w całości urlopu wypoczynkowego. Na marginesie można wspomnieć, iż urlop ten charakteryzuje się pewnymi odmiennościami od urlopu wypoczynkowego: nie obejmuje się go planem urlopów oraz nie dotyczy go zasada, iż należy go udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Innymi słowy urlop ten przysługuje w ramach i granicach urlopu wypoczynkowego, w danym roku kalendarzowym. Urlop na żądanie jest urlopem płatnym, natomiast zasady udzielania urlopów bezpłatnych regulują przepisy art. 174 i 175 Kodeksu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Paweł

12.11.2011 13:57:6

Re: Urlop bezpłatny na żądanie

Nie odpowiedziano wprost na pytanie. "Pracodawca może więc odmówić udzielenia pracownikowi płatnego urlopu na żądanie" Pytanie było o bezpłatny urlop na żądanie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: