Urlop macierzyński i wychowawczy

Pytanie:

W czerwcu 2007 urodziłam dziecko. Od dnia urodzenia dziecka korzystałam z urlopu macierzyńskiego, a następnie wypoczynkowego do lutego 2008 r. Od lutego 2008 r. do 15 czerwca 2008 r. byłam na urlopie wychowawczym. Z powodu problemów zdrowotnych w dniu16 czerwca dostarczyłam do pracy zwolnienie lekarskie do połowy lipca 2008 r.. Obecnie jestem w drugim miesiącu zagrożonej ciąży (prawdopodobnie nie będę mogła chodzić do pracy - czyli całą ciążę będę na zwolnieniu lekarskim). U obecnego pracodawcy jestem zatrudniona od 9 lat - umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jakie świadczenia będą mi przysługiwały (i w jakiej wysokości) w okresie zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży? Czy będę miała prawo do urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka - i w jaki sposób będzie naliczane świadczenie? Czy urlop wychowawczy będzie mi przysługiwał na zasadach ogólnych? Czy pracodawca może mnie zwolnić? Słyszałam, że powinnam się pojawić w pracy po urlopie wychowawczym przynajmniej na 1 dzień? Jakie wynikają z tego dla mnie korzyści?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Za okres niezdolności do pracy w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy, który wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w związku z urodzeniem dziecka. Fakt przebywania pracownicy na zwolnieniu lekarskim w związku z niezdolnością do pracy nie pozbawia pracownicy prawa do urlopu macierzyńskiego. Ponieważ nie jest to Pani pierwsze dziecko, po jego urodzeniu będzie Pani przysługiwał urlop w wymiarze 20 tygodni.

Po urodzeniu drugiego dziecka pracownicy przysługuje urlop wychowawczy na ogólnych zasadach. Urlop ten pracownica może wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się analogicznie jak przy zasiłku chorobowym.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem ani przez wypowiedzenie ani w drodze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie niezdolności do pracy, urlopu macierzyńskiego ani urlopu wychowawczego oraz w okresie od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy. Jedyna możliwość kiedy pracodawca może złożyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę to okres po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, a przed złożeniem przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Jednakże pracownica chcąca skorzystać z urlopu wychowawczego musi pamiętać, że wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy zgłosić na dwa tygodnie przed planowanym urlopem wychowawczym. W przypadku złożenia wniosku bez zachowania tego terminu pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia złożenia tego wniosku (jednakże w przypadku nie dochowania przez pracownicę terminu, pracodawca może zgodzić się na przyznanie urlopu wychowawczego w terminie wskazanym we wniosku). Jeśli więc pracownica zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, powinna złożyć wniosek jeszcze w czasie urlopu macierzyńskiego.

Pracownica nie ma obowiązku stawienia się do pracy po zakończonym urlopie wychowawczym, jeżeli jest niezdolna do pracy. W związku z niestawiennictwem w pracy z powodu niezdolności do pracy potwierdzonym orzeczeniem lekarskim nie grożą pracownicy żadne negatywne konsekwencję włącznie z możliwością rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Pracodawca nie będzie mógł skorzystać z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku nieobecnością pracownicy w pracy przez okres dłuższy niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdyż w okresie ciąży pracownicy obowiązuje bezwzględny zakaz rozwiązywania umów o pracę.

Urlop macierzyński i wychowawczy - zasady przyznawania

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

  Wysokość zasiłku macierzyńskiego, zasady przyznawania, okres wypłacania. Zasiłek macierzyński bez ubezpieczenia chorobowego.

 • Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)

 • Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

NA SKÓTY