Urlop na czas pisania pracy magisterskiej

Pytanie:

Czy w trakcie pisania pracy magisterskiej bądź jej obrony przysługuje pracownikowi urlop? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na postawione pytanie zależy od ustalenia faktu, czy pracownik podjął naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy czy też nie.

W pierwszym przypadku zgodnie z treścią § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych pracownikowi przysługuje 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

Natomiast na podstawie § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania zakładu pracy może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

picx

26.8.2010 1:35:38

Re: Urlop na czas pisania pracy magisterskiej

tja, przysluguja ci 3 miesiace urlopu, z zachowaniem prawa do premii. Dodatkowo ekwiwalent za 21 dni (z funduszu socjalnego). W dniu obrony przcodawca zobowiazany jest zapewnić Tobie transport na obrone i z obrony, a w przypadku obrony poza miejscem zamieszkania także hotel, lub zwrot kosztów, oraz wynagrodzenie jak w przypadku delegacji... Ehhh nic Ci sie dzieciaku nie nalezy... oobudz sie :)

Ola

10.8.2010 16:8:44

Re: Urlop na czas pisania pracy magisterskiej

Witam! Obecnie mam 26 dni urlopu wypracowanego, 10 dni urlopu z tytułu stopnia znacznego niepełnosprawności i dodatkowo studiuje w 2010/2011 w lutym będę zdawała egzamin magisterski a obecnie piszę prace magisterską, czy i jaki urlop mi jeszcze przysługuję, nadmienię, że zmieniłam pracę w tym roku i studiowałam już dużo wcześniej, ale pracodawca wiedział że studiuje, ponieważ nawet w cv o tym pisałam i mówiłam dodatkowo.

Ola

10.8.2010 16:2:48

Re: Urlop na czas pisania pracy magisterskiej

Witam! Obecnie mam 26 dni urlopu wypracowanego, 10 dni urlopu z tytułu stopnia znacznego niepełnosprawności i dodatkowo studiuje w 2010/2011 w lutym będę zdawała egzamin magisterski a obecnie piszę prace magisterską, czy i jaki urlop mi jeszcze przysługuję, nadmienię, że zmieniłam pracę w tym roku i studiowałam już dużo wcześniej, ale pracodawca wiedział że studiuje, ponieważ nawet w cv o tym pisałam i mówiłam dodatkowo.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: