e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop - ukończenie studiów a wcześniejsza praca

Pytanie:

Jak należy naliczyć urlop osobie, która po skończeniu szkoły średniej pracowała 3 lata, następnie przerwała pracę i rozpoczęła studia (podczas studiów nie pracowała) i ponownie zaczęła pracować po uzyskaniu dyplomu. Chciałabym podkreślić, że okresy nauki i pracy nie pokrywają się ze sobą. Czy do okresu pracy należy w tym przypadku wliczyć ilość lat przepracowanych przed rozpoczęciem studiów, następnie 8 lat - za ukończenie szkoły wyższej i jeszcze ilość lat przepracowanych po studiach, czy w inny sposób, czyli powinno się wliczać tylko 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej oraz ilość lat przepracowanych po uzyskaniu dyplomu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop - ukończenie studiów a wcześniejsza praca

Zgodnie z artykułem 155 kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,  
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,  
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,  
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 
  5. szkoły policealnej - 6 lat,  
  6. szkoły wyższej - 8 lat. 

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

W opisanym przypadku skoro pracownik ukończył już szkołę wyższą (studia), to z tego tytułu należy mu zaliczyć do stażu, od którego zależy wymiar urlopu 8 lat. Paragraf 2 tego powołanego powyżej artykułu stanowi „jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika”.

Skoro opisana sytuacja - jak jasno widać - nie podpada pod przepis artykułu 155 paragraf 2, to oczywistym jest, iż do wspomnianych 3 lat pracy pracownika należy dodać 8 lat z tytułu wykształcenia wyższego oraz oczywiście okres pracy po studiach(pod warunkiem, że rzeczywiście pracownik nie uczył się podczas okresu zatrudnienia), co daje staż pracy co najmniej 11 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Urlop - studia a równorzędna praca

juras

29.9.2010 23:42:52

Urlop - studia a równorzędna praca

Witam, czy jesli pracowałem (i nadal pracuje) w kilku firmach (na różne umowy,z ostatnich: 2 lata stażu i teraz ponad 2 lata pełnego zatrudnienia) i jednoczesnie od czerwca 2006 roku studiowałem zaocznie i teraz 01.10.2010r mam obrone pracy, to czy od tego momentu (oczywiście licze na to że zdam) pracodawca powinien naliczać mi już 26 dni urlopu (8 lat za studia oraz lata pracy) czy jako że większość lat pracy była w czasie trwania nauki dopiero teraz musze pracować aby mieć pełne 2 lata pracy nie ucząc się żeby mieć 26 dni urlopu?! jak to jest i od kiedy można liczyć 26 dni urlopu? bardzo prosze o fachową pomoc! (ps. mój przyjaciel ma taką samą sytuacje, i księgowa naliczyła mu 26 dni urlopu, jednka w internecie widać różne opinie w tym tymcie! Pozdrawiam i czekam na informacje!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ