e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop w razie pogrzebu osoby bliskiej

Pytanie:

Żonie pracownika zmarła babcia, czy pracownikowi należy się urlop okolicznościowy, czy też musi wypisać wniosek o urlop wypoczynkowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop w razie pogrzebu osoby bliskiej

1.7.2004

Niestety, ale zwolnienia od pracy przysługujące pracownikowi określone są przez ustawodawcę na tyle szczegółowo, iż nie można listy osób którym przysługują urlopy okolicznościowe interpretować rozszerzająco. Wyliczenie to nie obejmuje zgonu babci żony pracownika. Jedyną możliwością uzyskania zwolnienia byłaby okoliczność, gdyby babcia żony pozostawała za życia na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - wówczas przysługuje pracownikowi jeden dzień zwolnienia od pracy (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie usprawiedliwiania nieobecności oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - §15).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Urlop w razie pogrzebu osoby bliskiej

marcin b

19.11.2015 17:49:34

Re: Urlop w razie pogrzebu osoby bliskiej

Zmarł dziadek. Czy urlop okolicznościowy przysługuje żonie wnuka?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ