e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop w terminie niezgodnym z planem urlopów

Pytanie:

Co zrobić jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego nie chce wykorzystać urlopu w wyznaczonym terminie, uzasadniając to faktem, iż ma czas na wykorzystanie urlopu przez 3 lata?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop w terminie niezgodnym z planem urlopów

26.4.2007

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, tak więc niewykorzystanie przez pracownika urlopu w terminie określonym w planie urlopów może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Jeżeli nie zachodzą żadne przeszkody urlop powinien być wykorzystany na bieżąco zgodnie z obowiązującym planem. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Roszczenia ze stosunku pracy  - w tym prawo do urlopu - ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ