Urlop wypoczynkowy dla stażysty

Pytanie:

Czy przysługuje urlop stażyście, który jest na stażu z Urzędu Pracy od ponad 6 miesięcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie- bezrobotnemu odbywającemu staż nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Ustawa o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu wprowadziła całkiem nową regulację prawną adresowaną do absolwentów dotyczącą instytucji stażu odbywanego przez osoby posiadające ten status u pracodawcy. Szczególne przepisy w tym zakresie wprowadza rozporządzenie MPiPS z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. Przepisy szczegółowo regulują dość złożoną problematykę prawną związaną z sytuacją prawną absolwenta skierowanego na staż. Złożoność statusu prawnego absolwenta odbywającego staż u pracodawcy wynika to z tego, że w trakcie odbywania stażu absolwent nie jest związany z pracodawcą stosunkiem pracy. Zachowuje zatem status bezrobotnego, ciążą w związku z tym na nim obowiązki bezrobotnych, ale również przysługują przewidziane dla nich uprawnienia. Wśród tych uprawnień nie ma jednak prawa do urlopu wypoczynkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

stażystka ^^

16.12.2016 15:54:51

Re: Urlop wypoczynkowy dla stażysty

za jeden miesiąc są dwa dni wolnego

stażystka ^^

16.12.2016 15:54:51

Re: Urlop wypoczynkowy dla stażysty

za jeden miesiąc są dwa dni wolnego

W.A.

4.3.2013 11:2:37

Re: Urlop wypoczynkowy dla stażysty

A mnie się wydaje, że jednak stażyście przysługuje urlop wypoczynkowy.Mieliśmy zatrudnionych stażystów z Urzędu Pracy i zgodnie z umową zawartą z Urzędem przysługiwał im urlop w wymiarze 2 dni za przepracowany miesiąc. Pozdrawiam W.A.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.10.2016

  Urlop wypoczynkowy - nabycie uprawnień przez pracownika, wymiar urlopu, zasady jego udzielania

  Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 28.8.2017

  Jak sporządzić plan urlopów?

  Udzielenie urlopu pracownikowi nie sprowadza się jedynie do zaakceptowania wniosku urlopowego, ale jest o wiele bardziej skomplikowane, zwłaszcza dla pracodawcy zatrudniającego większą liczbę pracowników. (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r. Ile urlopów (...)

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)