Urlop wypoczynkowy dla związkowca

Pytanie:

Jako przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej jestem zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w trybie artykułu art. 31 pkt 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Organizacja liczy 390 członków. Chcę wykorzystać przysługujący mi urlop wypoczynkowy. Podczas mojego urlopu wypoczynkowego, aby należycie organizacja spełniała swoje zadania, chcę uzyskać zastępstwo. Czy na czas urlopu może mnie zastąpić jeden z moich zastępców (wiceprzewodniczący)? Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej mogę powołać to zastępstwo występując o nie do pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje jednemu pracownikowi, gdy związek liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy.

W zależności od wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnienia od pracy, udzielane są z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie. Korzystanie przez pracownika ze zwolnienia od pracy w niepełnym wymiarze (a nie w pełnym jak w Pani przypadku) godzin nie pozbawia go tych uprawnień pracowniczych, które, zgodnie z przepisami prawa pracy, są uzależnione od wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy zachowuje prawo do świadczeń wynikających z tytułu zatrudnienia u pracodawcy udzielającego zwolnienia, zgodnie z przepisami określającymi zasady przyznawania takich świadczeń.

Nie może korzystać z urlopu pracownik zwolniony w pełnym wymiarze od świadczenia pracy. Bowiem w efekcie nie świadczy on pracy. Ma natomiast prawo do świadczeń wynikających z zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zastępować Panią może każdy z zastępców. Przy czym nie służy mu w zamian za Panią zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy. Wyjątkowo takie prawo miałby wiceprzewodniczący, gdyby przysługiwało mu zwolnienie z uwagi na uprawnienie do wskazania większej liczby osób zwolnionych w razie większej liczebności organizacji związkowej.

Przy czym wiceprzewodniczący ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: