e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop wypoczynkowy młodocianego

Pytanie:

Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop wypoczynkowy młodocianego

2.7.2010

Młodociany uzyskuje prawo do urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych. Zaś z upływem roku uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Przykład: pracownik młodociany mając 17 lat i 9 miesięcy, który pracował już rok przysługuje mu urlop w wymiarze 26 dni. Jednakże, gdy w tym roku, w którym uzyskał prawo do urlopu w wymiarze 26 dni ukończy 18 lat dojdzie do zmniejszenia jego wymiaru urlopu do 20 dni.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Niezależnie od urlopu wypoczynkowego pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zatem pracownik młodociany z dniem 1 stycznia 2011 roku nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 12 dni, zaś 1 lipca 2011 roku w wymiarze uzupełniającym do 26 dni, chyba że w tym roku pracownik młodociany osiągnie 18 lat życia. Wtedy jego wymiar urlopu 1 lipca 2011 roku zostanie ograniczony do 20 dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ