Urlop wypoczynkowy przed emeryturą

Pytanie:

Pracuję na umowę o pracę. W czerwcu 2007 r. przechodzę na emeryturę. Chciałabym wykorzystać cały urlop za 2007 rok. Czy jeżeli wystąpię z wnioskiem urlopowym do pracodawcy, czy pracodawca zobowiązany jest udzielić cały urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Wniosek taki wypływa z art. 1551 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Oczywiście może Pan złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze niż urlop przysługujący na podstawie kodeksu pracy. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na Pana wniosek, będzie Panu przysługiwał czas wypoczynku zgodnie ze złożonym wnioskiem, w wyższym wymiarze niż proporcjonalnie do pozostałego okresu zatrudnienia. Pracodawca nie ma jednak takiego obowiązku i udzielenie przez niego urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu, który pozostał Panu do przepracowania, będzie zgodne z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: