Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym

Pytanie:

W styczniu kończy mi się okres urlopu macierzyńskiego. Czy przed wykorzystaniem urlopu wychowawczego mogę prosić pracodawcę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego, zaległego - należnego mi w tym roku kalendarzowym, czy też ten urlop mogę wykorzystać dopiero po powrocie do pracy, czyli po urlopie wychowawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma żadnych przeszkód do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego po okresie urlopu macierzyńskiego, a następnie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Zwrócić należy jednak uwagę, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca zastosuje zasadę proporcjonalności w określeniu wymiaru urlopu po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego. Zasadę proporcjonalności stosuje się bowiem odpowiednio do pracownika powracającego w ciągu roku kalendarzowego do pracy u dotychczasowego pracodawcy, po trwającym co najmniej jeden miesiąc urlopie bezpłatnym lub innym okresie niewykonywania pracy, w ciągu którego pracownik nie nabywa prawa do urlopu. Jeżeli urlop wychowawczy przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar tego urlopu ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed ich rozpoczęciem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu wyższym wymiarze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Inge

13.6.2012 13:22:12

Re: Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym

a jak jest w przypadku urlopu wypoczynkowego gdy pracownik po macierzyńskim wrócił do pracy i po 1,5 roku czasu chce iść na urlop wychowawczy a wcześniej chce skorzystać z url,wypoczynkowego-w jakim wymiarze mu się należy 1/12 czy normalnie 26 dni?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: