Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie

Pytanie:

Jednego pana z koneksjami nazwałem wielokrotnie oszustem w wielu pismach do potencjalnie narażonych na niego przedsiębiorców, przez co zostałem oskarżony (o dziwo - bo wszak nie groziłem mu, tylko rozsyłałem pisma ostrzegawcze, bez zapowiedzi) z art. 191 par. 2 kk. Na rozprawę chcę się stawić, tym bardziej, że jak dowiedziałem się, ów pan został (pośrednio dzięki mnie) już podejrzanym w sprawach o oszustwa. Jednakże termin, jaki sąd wyznaczył (w mieście odległym o prawie dwieście kilometrów ode mnie) pokrywa się z datą i jest tylko o godzinę później niż w innej sprawie rozprawa w sądzie w moim mieście, gdzie z kolei jestem świadkiem jako osoba, która wykryła przestępstwo i złożyła o nim zawiadomienie. Ta rozprawa została już raz przełożona, gdyż nie stawił się oskarżony. Chciałbym stawić się na tę właśnie rozprawę, a w mojej własnej - jako oskarżonego wysłać usprawiedliwienie powołując się na powyższe. Tym bardziej, że byłoby mi wstyd zadziałać odwrotnie, tzn. wysłać do sądu w moim mieście jako świadek usprawiedliwienie, z którego wynikać będzie, że jestem oskarżony w innej sprawie. Czy będzie to skuteczne usprawiedliwienie wysłane zawczasu do tego sądu, gdzie jestem oskarżony, w którym to usprawiedliwieniu napiszę, że muszę stawić się jako świadek w innej sprawie, gdzie termin został już raz przełożony? Nadmieniam, że termin w tej sprawie, gdzie występuję jako świadek został ustalony wcześniej, niż termin ustalony przez sąd, gdzie wystąpię jako oskarżony.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Art. 75 § 2 kodeksu postępowania karnego wiąże konsekwencje prawne jedynie z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem (zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie). Podstawowym powodem usprawiedliwienia nieobecności jest zaświadczenie lekarskie, którego tryb udzielenia został uregulowany rozporządzeniem.

 W Pana sytuacji musimy przyjąć założenie, że wezwanie do  stawiennictwa w sprawie w Pańskim mieście ma charakter obowiązkowy. Musi Pan zatem dostarczyć sądowi, gdzie ma Pan wystąpić jako oskarżony, zawiadomienie, że został Pan wezwany na świadka i  kopię tego wezwania. Równocześnie proszę pamiętać, by uczynić to możliwie jak najwcześniej przed terminem rozprawy. W razie gdyby istniało zagrożenie, że Pana usprawiedliwienie nie dotrze do sądu drogą pocztową, proszę zadzwonić do sekretariatu sądu i przedstawić całą sprawę.

Podany przez Pana powód powinien być zatem wystarczający dla usprawiedliwienia Pańskiej nieobecności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: