e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy

Pytanie:

Witam. Pracodawca swoją decyzją wprowadził w życie Regulamin pracy. Postanowił w nim, że godziny świąteczne to przedział czasu pomiędzy 0.01 a 24.00, (niedziela, święto). Ten sam przedział czasowy został określony dla wszystkich pracowników zakładu, w tym dla pracowników pracujących w systemie równoważnego czasu pracy. Teraz przedział godzin świątecznych chce zróżnicować. Dla jednej grupy zawodowej między 7.00 a 7.00 a dla innych pozostawić na dotychczasowych zasadach. Ta zmiana dotyczy pracowników pracujących w systemie równoważnego czasu pracy. Osobną kwestią jest sposób ustalenia tej zmiany, polegający na wysłaniu stosownego pisma do zz działających w zakładzie i oczekuje w nim pracodawca, przedstawienia jednolitego stanowiska, samemu, nie podejmując jakiejkolwiek próby zorganizowania zebrania i przedstawienia swojej propozycji. Czy można różnicować przedział godzin świątecznych w Regulaminie pracy w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu lub systemu czasu pracy? Czy pracodawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzgodnienia treści przepisów prawa pracy w sposób pozwalający na wygłoszenie swoich racji - w obecności pracodawcy i partnerów społecznych, czy też ma prawo \"załatwić\" tę kwestię korespondencją? Czy uzgodnieniem treści dokumentu z zakresu prawa pracy, jest żądanie przedstawienia przez stronę społeczną jednolitego stanowiska, bez jakiegokolwiek zaangażowania w próbę jego uzgodnienia przez pracodawcę? Proszę o wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy

21.3.2011

Abstrakcyjne rozstrzygnięcie powyższych kwestii bez odwołania się do postanowień samego regulaminu jest bardzo trudne. Można jednak wskazać, iż z dużą dozą ostrożności można by uznać za dopuszczalne różnicowanie czasu pracy w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu lub systemu czasu pracy. Dopuszczalne jednak tylko wtedy, gdy zróżnicowanie to opiera się na kryteriach obiektywnych i niedyskryminujących żadnej grupy pracowników i ponadto znajduje uzasadnienie w specyfice wykonywanej pracy.

Zgodnie z art. 1042 § 1 k.p. regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Kodeks nie precyzuje jak ma przebiegać to uzgodnienie. Wydaje się zatem za zgodne z prawem takie działanie pracodawcy. Wskazać bowiem należy na art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, który stanowi, że jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu pracy reprezentatywne organizacje związkowe albo organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ